Zahtev za registraciju plivača

Svi članovi kluba koji žele da nastupaju na plivačkim takmičenjima koje organizuje plivački savez Srbije ili plivački klubovi, potrebno je da dostave dokumentaciju koja je potrebna za registraciju takmičara u „Plivačkom savezu Srbije“.

Dokumentacija treba da sadrži:
• Izvod iz matične knjige rođenih(fotokopija)
• 1 fotografiju koja može biti i u elektronskom formatu
• Popunjen obrazac „Plivačkog saveza Srbije“, koji možete preuzeti na adresi:

zahtev za registraciju plivaca.pdf

zahtev za registraciju plivaca.doc

• Plivački savez naplaćuje taksu od 500 dinara za izradu takmičarske legitimacije koja ima rok važnosti 5 godina.

: