Škola ronjenja

Kako je boravak pored vode jedna od blagodeti koju treba maksimalno iskoristiti, mnogi ljubitelji vodenih površina, tamo gde je to moguće žele da vide šta se nalazi ispod površine vode. Potapajući glavu kreću u novi svet i nisu svesni koliko je predivan. Ali, to je i svet koji može da bude izuzetno opasan, ukoliko se ne poštuju principi i zakonitosti pod vodom. Na ovom mestu se obrađuje tema – ronjenja . Škola ronjenja je predstavljena kao upoznavanje polaznika sa aktivnošću kojom mogu da se bave svi. Građa je razvrstana na poglavlja koja se odnose na opremu za ronjenje na dah, zakonitosti koje vladaju pod površinom vode, kao i na opasnosti koje prate zarone. Program i činjenice koje se ovde iznose su sastavni deo mnogobrojnih kurseva za ronjenje na dah pojedinih ronilačkih klubova u Srbiji.

Škola ronjenja i ronjenje je aktivnost koiom čovek bavi  od svoiih prvih kontakata sa vodom. Postoji ronjenje sa bocama  i ronjenje u apnei (zadrška daha), što zpači ronjenje sa zadržavanjem daha (na dah, sa jednim udahom).

Ronjenje na dah je veština koja gradi specifičnu sposobnost pojednica da nakon jednog udaha vazduha boravi i kreće se pod vodom što je moguće duže ili dublje, a bez stvaranja uslova za incidentnu situaciju. Ono je najjednostavniji, najrasprostranjeniji i najopasniji oblik ronjenja.Škola ronjenja i ronjenje uopšte se može uoražniavati kao kreativna aktivnost, privredna aktivnost, takmičarska disciplina, te kao deo aktivnosti spasilačke službe. Oprema za ronjenje  je lako dostupna, ali je potreban oprez prilikom njene nabavke, kako bi svaki zaron bio lepo iskustvo. Ova aktivnost na prvi pogled deluje veoma jednostavno, lako i bezopasno, što i jeste – ako se usvoje potrebna znanja i ona kao takva kasnije primene u praksi. Prvo i osnovno pravilo u ronjenju je da se (NIKADA NE RONI SAM).

Oprema za ronjenje

Osnovnu ronilačku opremu za ronjenje na dah za jednostavne zaron čine:  jednostavne zarone (maska ,disalica i peraja), dok se za zarone na većoj dubini ili sa dužim boravkom dodatna oprema koriste i ronilačka odela, ronilačke čizmice, pojas sa tegovima i dubinometar, ronilačke boce itd…

škola ronjenja

Ronilačka maska je neophodan, deo ronilačke opreme koji je potreban da bi se jasno videlo pod vodom . Ona se sastoji od:

  1. Okvira maske – okvir učvršćuje staklo maske, teloi kajiš maske u celinu i proizvodi se od tvrde plastike
  2. Obrazina maske sa džepom za nos(silikonski materijal koji je direktan kontakt maske sa licem.
  3. Ramena maske – dupli ili jednostruki silikonski kaiš koji drži masku priljubljenom za lice
  4. Sočiva – koje mora biti otporno na grebanje i najčešće se pravi od kaljenog stakla.

 

Disalica za ronjenje (škola ronjenja)

Namena disalice je da se tokom boravka i plivačkih aktivnosti na površini vode, može konstantno disati dok se gleda pod vodom. Disalice se prave od silikona, jer je mekan, lepo prijanja uz usta i antialergijski je materijal.

Ronilačko odelo

Odelo za ronjenje obezbeđuje zaštitu od mehaničkih, termičkih i hemijskih povreda. Odela koja koriste ronioci na dah se zovu mokra ronilačka odela.

Ronilačko odelo mora da bude pripijeno uz telo ronioca, kako bi mu obezbedilo adekvatnu termičku zaštitu. Odela se prave od neoprena.

Ovaj materijal u svojoj strukturi ima mehuriće azota (azot je dobar termički izolator, što ga čini različitim od drugih materijala), Mehurći koji postoje u strukturi odela čine ga pozitivno plovnim (pomeraju telo ronioca prema površini), što zahteva da ronioci na sebi nose pojas sa olovom, kako bi neutralisali pozitivnu plovnost do koje dolazi kroz sinergiju plovnosti tela, ronioca i odela.

 

Povezana tema, klik ovde.