Plivanje nogama prsno – prsno noge

Prsno noge

Propulzivni period plivanja nogama

Na početku ove faze, stopala su blizu glutealne regije, sa pregibom u zglobu kolena od noge od 130° do 150° sa potkolenicama rotiranim van i stopalima u dorzalnoj fleksiji i reverziji . Kolena su okrenuta ka unutra sa stopalima ka napolje, kako bi mogli da otisnu vodu ka nazad. Zglobovi kolena su bliži jedan drugom u odnosu na skočne zglobove plivača.

Pokret nogama “vode” stopala i potkolenice, koji započinju kretanje lateralno, prema nazad, a potom i prema dole, kružnom putanjom, sa tendencijom da se maksimalno opruže i dođu u sunožni položaj. Ovakvim pokretom se na početku zaveslaja stopalima “zahvata” voda, a kasnijim kretanjem se vrši njeno “potiskivanje” što stvara propulzivnu silu kojom se ostvaruje kretanje tela plivača.

prsno noge
prsno noge

Retropuizivna faza

Ova faza započinje neposredno nakon završavanja propulzivne faze zaveslaja . U ovoj fazi noge plivača su opružene u širini kukova i maksimalno su opružene. Kretanje nogu u ovoj fazi počinje pregibanjem u zglobu kolena, kuka i skočnom zglobu. Potkolenice i stopala plivača se približavaju, kreću se ka nazad, formirajući tup ugao sa natkolenicom. Nakon zaustavljanja, stopalo se otvara i sprema za potisak vodenih čestica.

Koordinacija u prsnoj tehnici

U koordinaciji pokreta u tehnici prsno najvažnije je ostvariti skladnu celinu zaveslaja rukama i nogama sa kretanjem trupa. Važni elementi prsne tehnike su: zaveslaj, disanje udarci i kliženje. Uranjanje lica u vodu je neposredno pre maksimalnog opružanja ruku, dok su noge završile svoj udarac. Kada ruke počnu da se povlače prema nazad, trup se lagano izdiže, lice podiže, sledi udah, dok se noge, stopala i podtkolenice približavaju zadnjici i čekaju momenat kadu će napravu, udarac. Taj momenat je bitno sinhronizovati sa pomenutim trenutkom urunjanja lica nakon opružanja ruku plivača.

Od velikog značaja za plivanje prsne tehnike je zauzimanje hidrodinamičkog položaja tela na kraju zaveslaja i udarca, kako bi se iskoristili kumulativni propulzivni efekti zaveslaja i udaraca. Rečeno je da ruke i noge rade simetrično i istovremeno, ali treba napomenuti da vremenski rade asinhrono. Kada ruke prave zaveslaj, noge hu opružene, i obrnuto. Ovakav način plivanja podrazumeva koordinaciju u plivanju prsne tehnike koja se sastoji od zaveslaja rukama, nakon čijeg opružanja, kuda brzinu kretanju počne da opada, sledi udarac nogama, a zatim pauza tj. kliženje tela u hidrodinamičkom položaju i na taj način se formira ritam plivanja.

TAG: prsno noge