Inkluzivno plivanje

Inkluzivno plivanje (plivane kod dece sa poteškoćama u razvoju)

 

Inkluzija je proces uključivanja dece koia imaiu poteškoće u razvoju u redovan vaspitno-obrazovni sistem. Pod ovim pojmom se podrazumeva i uključivanje dece sa posebnom vaspitno-obrazovnom brigom u društveni život na svim nivoima. Prihvaćenost deteta sa teškoćama u razvoju u samoj porodici, praktično već po rođenju, predstavlja prvi nivo inkluzije. Ravnopravno mesto takve porodice u društvu je drugi nivo. Sledeći nivo ima veliku značaj, a to je nivo gde se pristupa obrazovanju i procesima usvajanja veština za samostalan život i rad. Poslednji nivo inkluzije je osamostaljivanje i dostojanstven život odrasle osobe sa invaliditetom i tada je gotov potpuni proces inkluzije i on kao takav, govori o stepenu civilizovanosti čitavog društva.

Inkluzivno plivanje kako deci, tako i odraslim osobama koje imaju poteškoće u rastu i razvoju je potrebno obezbediti uslove za bezbedan boravak pored vode i na vodi. Za osobe sa takvim potrebama potrebno je sprovesti poseban oblik obuke plivanja ili nekog oblika kretanja kroz vodu koji je u skladu sa mogućnosti pojedinca. Halvik metod je najpopularniji metod u obučavanju dece i odraslih sa poteškoćama u rastu i razvoju, da aktivno učestvuju u aktivnostima u vodi.

inkluzivno plivanje

Ova metoda se zasniva na zakonima hidrostatike, hidrodinamike i kinezjologije. Metodu se pristupa sa aspekta celokupnog uzajamnog delovanja saznanja o vodi i telu, učenju i obučavanju, motivaciji, izazovu, aktivnostima, muzici, grupnoj dinamici, homogenosti u grupama i plivačkim tehnikama.

Program sadrži 10 nivoa i njegova struktura je sledeća : nivo 1 i 2 predstavljaju psihološka prilagođavanja koju čine kontrola disanja i opuštanje i oslobađanje – proces odvajanja od instruktora i samostalan boravak u vodi. Oba nivoa podrazumevaju da pojedinac nauči i usvoji nove pokrete. Kontrola rotacija u sve tri ravni su obuhvaćene nivoima 3-6, a potom se pristupa upoznavanju sa silom potiska, ravnotežom i turbolencijom i kliženjem u turbulenciji, nivoi 7-9 a na kraju se uči propulzija kroz elementarne plivačke zaveslaje.

 

Zakažite besplatno testiranje : 063 204-700
Povezana tema, klik ovde.