Razvojno plivanje “Za zdravo i pravo dete”

Razvojno plivanje “Za zdravo i pravo dete

 

Razvojno plivanje ima brojne prednosti u odnosu na druge sportske grane i predstavlja odlišnu osnovu za dalji izbor sportova po želji deteta u kasnijem uzrastu. Kao bazični sport, plivanje je pogodno za decu od najranijeg uzrasta. Plivanje pruža mogućnost da razvijemo svoje telo i izrastemo u zdrave i jake ljude. Angažujući telo plivača u celini, razvojno plivanje jača i oblikuje mišiće plivača i čini ga spremnim I spretnijim u životu.

Pored fizičkog razvoja, plivanje deluje pozitivno i na psihički-somatski razvoj dece. Vežbe i zadaci putem kojih se traži od dece da unapred planiraju svaki svoj pokret utiču na njihovu moć percepcije i svesti o svojim mogućnostima. Mnogobrojne motoričke sposobnosti se kombinuju sa veštinama kao što su okretnost, snalažljivost  i koordinacija pokreta u vodi, čineći telo plivača naizgled bestežinskim i izuzetno gipkim i elastičnim.

Razvojno plivanje podstiče decu na fizičku i sportsku aktivnost, da razvijaju svoju snagu i formiraju zdravo i snažno telo. Bavljenje plivanjem utiče na to da deca formiraju svoju ličnosti, steknu samopouzdanje, upornost i saznaju koliku snagu poseduju. Zahtevne vežbe, čine da plivači sa izuzetnom lakoćom savladavaju sve ostale sportske discipline.

Redovno bavljenje sportskim plivanjem kod dece stvara bazu za dobro zdravlje, pravilan rast i razvoj, kao i dobre radne navike. Razvojno plivanje unosi deci osećaj sigurnosti, samouverenosti i odgovornosti. Takođe, plivanje vrlo pozitivno utiče na decu i daje jasnu predstavu i samosvest o ispravnim i lošim postupcima.

 

razvojno plivanje