Škola plivanja za odrasle

Škola plivanja za odrasle

Kada se govori o počecima učenja plivanja potrebno je istaći dva različita pojma o umenju plivanja. To su osnovna veština održavanja i kretanja na vodi pomoću raznih elementarnih znanja.

Pod pojmom neplivač smatra se osoba koja nije obučena da se samostalno održava na površini vode u vertikalnom ili horizontalnom položaju, niti je obučena da se bezbedno ponaša oko vodene površine.

Škola plivanja za odrasle ima prvenstveno cilj da  osposobi pojedinace da se samostalno održavaju na površini vode i po potrebi kreću po vodenoj površini, izvođenjem osnovnih pokreta kraul tehnike.Preduslovi za učenje

Da bi se pristupilo procesu obuke plivanja potrebno je zadovoljiti sledeće uslove: zdravstvena pogodnost za učestvovanje u obuci, (ne)postojanje straha od vode i motivacija za obučavanjem.

Zdravstveni status polaznika obuke neplivača je od izuzetne važnosti, prvenstveno iz bezbednosnih razloga po polaznika, a kasnije i kao uslov za uspešnost u savladavanju elemenata programa obuke neplivača. Procenu zdravstvenog statusa polaznika izdaje pedijatar pismenom potvrdom.

Specifični uslovi za pristup obuci neplivača su: motorička sposobnost pojedinca da usvaja potrebne elemente obuke plivanja i motivacija za pristup pomenutoj obuci. Postoji mogućnost da polaznici obuke sa strahom i usporenijim motoričkim učenjem ne mogu podjednako brzo da prate proces obuke, pa u svom napredovanju kasne za ostalim polaznicima. Ova činjenica može da produži proces zbog nemogućnosti da se na kraju obuke prikažu potrebne veštine. Motivacija polaznika obuke neplivača je od velike važnost, jer se smatra da polaznici sa pozitivnim pristupom lakše usvajaju potrebna znanja i veštine. Motivacioni faktor može biti jako narušen lošim iskustvima polaznika u vodi (neočekivano upadanje u vodu, utapanje, loše isksutvo učenja od strane odraslih). U radu sa polaznicima koji imaju strahove zahteva se poseban pristup, zasnovan na povećanju samopouzdanja prilikom boravka u vodi, da bi se tek kasnije prešlo na program obuke.

škola plivanja za odrasle

 Izbor lokacije za obučavanje odraslih neplivača – škola plivanja za odrasle

Prednost plivanja ogleda se u tome što se ono može sprovoditi gotovo svuda gde ima biološki i fizički ispravne vode, a najčešeće u bazenima, jezerima, rekama, u moru, itd. U zavisnosti od mesta i uslova u kojima se obuka sprovodi (dno, strujanje vode, dubina, bistrina, veličina grupe, broj instruktora) neophodno je odabrati, pripremiti i vidno ograditi prostor u kome će biti izvedena obuka.

Bazeni su najadekvatnija mesta za organizaciju i realizaciju obuke plivanja. U bazenskim uslovima voda je prozirna i čista, dno je ravno i bez oštrih predmeta, pa ne postoji mogućnost pojave straha kod polaznika, kao ni opasnost od povređivanja. U obuci neplivača koja se organizuje i izvodi na bazenima, potrebno je samo ograditi prostor u kojem će grupa raditi. Od velike je koristi ukoliko postoji i bazen sa razlikom u dubini ili ako postoji poseban bazen manje dubine (70cm – 80cm). Izvođenje obuke neplivača u bazenima veće dubine može predstavljati problem. Prostor u kome se vrši obučavanje naplivača se mora obeležiti i ograditi od ostalih korisnika, kako ne bi došlo do ometanja samog procesa obučavanja.

Ukoliko se škola plivanja za odrasle organizuje izvan bazena, na otvorenim vodama, potrebno je teren pregledati i pripremiti za ovaj oblik rada. Prilikom obučavanja u otvorenoj vodi moguće je da se polaznici sretnu sa:

Virovima i rastinjem – Na rečnim i jezerskim kupalištima uvek ima delova gde se iznenada povećava dubina, postoje virovi i vrtlozi, pa neoprezni kupači često upadaju u virove i vrtloge, tako da dolazi do gubljenja kontrole i tla pod nogama. Veliku opasnost može predstavljati i rastinje, gusta trava, korenje drveća ili dubok i gust mulj u vodi. Ukoliko se primeti postojanje virova i rastinja, obavezno treba promeniti lokaciju obuke.

Strmom obalom – Strma i neravnomerna obala predstavlja ozbiljnu opasnost za kupače, a naročito za decu. Ako na prostoru gde je organizovana obuka postoji strimna obavezno je treba obeležiti ili samu obuku premestiti u adekvatniji prostor.

Za kvalitetnu organizaciju i izvođenje obuke neplivača potrebno je definisati broj polaznika u grupi, pregledati i ograditi prostor namenjen ovoj aktivnosti. Maksimalan broj polaznika u grupu ovog programa ne srne prelaziti 15, pod uslovom da obuci prisustvuje dva instruktora plivanja, pri čemu je jedan u vodi, a drugi uz ivicu bazena ili na obali (obuka na otvorenim vodama). Rad sa manjim grupama je kvalitetniji, a najvažnije je da se u ovakvim grupama posebno pazi na bezbednost polaznika, što veće grupe ne omogućavaju.

Prilikom organizovanja i sporovođenja škole plivanja za odrasle na otvorenim vodama obavezno je: odabrati dubinu terena, pregledati dno prostora koji će biti korišćen, prostor razdvojiti i ograditi od ostalih korisnika i označiti dublji i plići deo prostora za obuku.

Odabir terena za izvođenje obuke neplivača je od velikog značaja. Dubina ne bi trebala biti veća od visine pazuha većine polaznika. Činjenica je da u takvim uslovima polaznici često mogu da stanu na dno radi odmora, ali u obuci na otvorenim vodama bezbednost polaznika je najhitnija.

Dno je potrebno detaljno pregledati, očistiti ga od oštrih predmeta, podvodnih biljaka, a posebno je važno da na dnu ne postoje velike i nagle promene u dubini. Ukoliko se neki od ovih problem ne može kvalitetno resiti obavezno je promeniti prostor u kome će biti vršena obuka.

 

Zakažite besplatno testiranje : 063 204-700
Povezana tema, klik ovde.