Prsno greške – Greške u prsnom plivanju

Prsno greške  –  Najčešće greške u plivanju prsnom tehnikom kod početnika

Greške u tehnici prsnog plivanja mogu se klasifikovati, kroz: elemente položaja tela plivaču, disanje tokom plivanja, plivanje rukama, plivanje nogama i kordinaciju u plivanju.  Da bi se greške otklonile, potrebno ih je sistematski korigovati na treninzima i časovima plivanja.

Položaja tela plivača

– Nagnut položaj tela plivača u vodi – plivanje sa dubokim položajem tela plivaču u vodi. Posledica je visoko podignute glave ili udaraca sa efektima ka dnu,

– Visok položaj glave – plivanje sa podignutom glavom iz vode tokom plivanja. Može biti posledica lošeg položaja tela uzrokovanog dubokim položajem kukova plivača, lošom koordinacijom sa disanjem tokom plivanja ili nepostojanjem ritma plivanja. Greška primerenija početnicima.

Plivanje rukama

– Loša putanja šake tokom plivanja – plivanje sa nesvesnim delimičnim izvođenjem faze otiskivanja. Ovaj način plivanja je posledica „gubitka oslonca“ i kompenzacija „propadanja“ usled nedostatka osećaja oslonca o vodu. Greška koja se javlja kao posledica nepravilne obuke plivanja rukama.

– Provlak ne „vodi“ šaka – plivanje pri kojem je u periodu vučenja lakat počeo svoje kretanje prema nazad kroz adukciju i šaka koja se nalazi na istoj dubini.

prsno greške
prsno greške

Plivanje nogama

– Asimetrično plivanje nogama – plivanje pri kom udarci nogama nisu simetrični. Ova-greška se najčešće javlja kao posledica, nemogućnosti da se udarci obema nogama vrše istovremeno.

– Simetričan rad nogama, sa položajem stopala koji odstupa od mehanički i tehnički efikasnog udarca postavljenim medijalno – plivanje pri kom su oba stopala postavljena ka unutra i ne postoje uslovi za kvaliteno odgurivanje o vodenu površinu,

– Plitak položaj natkolenica i stopala plivača – plivanje pri kom se po površini vode vide pete plivača. Posledica je visokog položaja nogu u plivanju, pri čemu se ne ostvaruje maksimalna moguća propulzija nakon udarca.

Koordinacija u plivanju

– Istovremeni propulzivni impulsi rukama i nogama – zaveslaji rukama i udarci nogama se izvode konstantno. Posledica je nepostojanja osećaja za kliženje u vodi prilikom plivanja prsnom tehnikom.