Obuka delfin tehnike

Obuka delfin tehnike

Specifičnosti u obučavanju plivačke tehnike delfin

U obuci delfin tehnike najhitnije je naučiti polaznika da se trup kreće sinusoidnom putanjom. Važno je objasniti princip klackalice, odnosno – da kada glava plivača ulazi u vodu, tada kukovi izlaze iz vode i obrnuto.

Vežbe za obučavanje položaja i kliženja tela i plivanja nogama – udarci:

-predručenje, ležanje na trbuhu u vodi, odgurivanje od ivice bazena sinusoidno kretanje trupa plivača,

-priručenje, ležanje na trbuhu u vodi, odgurivanje od ivice bazena sinusoidno kretanje trupa plivača,

-predručenje, ležanje na trbuhu u vodi, sinusoidno kretanje trupa plivača sa velikim amplitudama,

-predručenje, ležanje na trbuhu u vodi, sinusoidno kretanje trupa plivača sa malim amplitudama,

-predručenje, ležanje na trbuhu u vodi, glava izvan vode, sinusoidno kretanje tela plivača,

-zaručenje, ležanje na trbuhu u vodi, glava u vodi, sinusoidno kretanje tela plivača,

-zaručenje, ležanje na trbuhu u vodi, glava izvan vode, sinusoidno kretanje tela plivača.

Vežbe za disanje tokom plivanja:

-predručenje, ležanje na trbuhu u vodi, sa (bez) plivačkom daskom u rukama, glava izvan vode, konstantno disanje,

-predručenje, ležanje na trbuhu u vodi, sa (bez) plivačkom daskom u rukama, glava u vodi, disanje na svaki drugi udarac,

-predručenje, ležanje na trbuhu u vodi, sa (bez) plivačkom daskom u rukama, glava u vodi, udah na svaki četvrti udaraca nogama.

Obuka delfin tehnike
Obuka delfin tehnike

Vežbe za obučavanje plivanja rukama:

Vezbe na suvom:

-Pretklon’ predručenje, simetrični zaveslaji u pretklonu,

pretklon, predručenje, držanje para za šake, simetrični zaveslaji u pretklonu, par pravi mali otpor držanjem šaka,

-ležanje na trbuhu na klupi, simulacija zaveslaja.

Vežbe u vodi:

-priručenje, dlanovi prema dole, ležanje na trbuhu, lice u vodi, od priručenja u predručenje premestiti ruke kroz vazduh bez snage, podroniti, kliženje,

-predručenje, ležanje na stomaku, lice u vodi, zaveslaji jednom rukom, druga ruka predručenje, disanje na svaki (svaki drugi) zaveslaj, (ista vežba sa drugom rukom),

-predručenje, ležanje na stomaku, lice u vodi, zaveslaj po površini vode, odgurivanje rukama i kliženje po površini vode,

-priručenje, ležanje na trbuhu, lice u vodi, od priručenja u predručenje premestiti ruke kroz vazduh bez snage, podroniti, kliženje, zaveslaj, odgurivanje rukama, kliženje pod vodom, prebaciti ruke u predručenje,

-prethodnu vežbu kontinuirano uraditi dva puta,

-plivanje ćele tehnike delfin.

Vežbe koordinacije ruku i nogu:

– ležanje na trbuhu, predručenje, lice u vodi, dva zaveslaja desnom rukom, dva zaveslaja levom rukom, disati na svaki (svaki drugi) zaveslaj,

– ležanje na trbuhu, predručenje, lice u vodi, dva zaveslaja desnom rukom, dva zaveslaja levom rukom, dva zaveslaja ćela tehnika, disati na svaki (svaki drugi) zaveslaj,

– „3-2-1 “ležanje na trbuhu, predručenje, lice u vodi, tri zaveslaja desnom rukom, tri zaveslaja levom rukom, dva zaveslaja desnom rukom, dva zaveslaja levom rukom, jedan zaveslaj desnom rukom, jedan zaveslaj levom rukom, disati na svaki zaveslaj,

– plivanje u paru, ležanje na stomaku, ruke u predručenju, licem u vodi, zadnji plivač drži prvog plivača za noge i pliva nogama, prvi plivač pliva rukama.

Vežbe za obučavanje starta i podvodnog kretanja nakon starta:

-vežbe identične za obuku starta u kraul tehnici.

Vežbe za obučavanje podvodnog plivanja nakon starta

-stojeći, uzručenje, aktivan hidrodinamički stream line položaj, izvoditi gibanje telom.

Vežbe za obučavanje okreta

– plivanje prema ivici bazena, dodirivanje ivice bazena obema rukama,

– predručenje, ležanje na trbuhu, dodirivanje ivice bazena jednom rukom, podvlačenje kolena pod trup, rotacija trupa na bok, provlačenje kroz vodu jedne ruke do predručenja, druga ruka kroz vazduh do predručenja, zadržati položaj nekoliko sekundi,

– ista vežba, uz snažan odraz od ivice bazena u hidrodinamičkom položaju,

– ista vežba kao prethodna, nakon otiskivanja, sunožan rad nogama pod vodom.