Spasavanje na vodi – ronjenje prema davljeniku

Spasavanje na vodi – ronjenje prema davljeniku

 

Ronjenje pod vodom vezano je za prekid disanja. Spasilac roni prema dnu glavom a i nogama. Ronjenje glavom prema dnu koristi se kad spasilac poznaje dno vode, a kad ne poznaje dno primenjuje zaronjavanje nogama.

Ako ronimo glavom prema dnu, pomažemo se rukama i nogama a kod drugog, uglavnom rukama dok su noge opružene.

Ako se pitamo, na koju dubinu može zaroniti spasilac bez opasnosti za vlastito zdravlje to zavisi od mnogih faktora kao: fizička spremnost, veština, temperatura, vidljivost vode i mere zdravstvene zaštite. Spasilac, s dugogodišnjom vežbom i iskustvom može ići i do 10 metara dubine, ako je vidljivost vode dobra i ako je temperatura vode pogodna. Spasilac s manje iskustva može pod istim uslovima ići do 5 metara dubine. Kod toga je potrebno da spasilac češće zaronjava da ne forsira dugi boravak pod vodom jer mu može ponestati kiseonika što će ga prisiliti na duže odmaranje, a to može biti presudno po život davljenika.

Spasavanje na vodi - ronjenje prema davljeniku
Spasavanje na vodi – ronjenje prema davljeniku

U psihološkom pogledu dva faktora deluju loše na pronalaženje davljenika: vidljivost vode i temperatura vode. Oni otežavaju spašavanje.

Kada je pronašao davljenika na dnu, spasilac ga hvata za ruku, ili za bradu, ili za kosu, ili za odelo, što zavisi od položaja spasioca i davljenika, snažno se odupire o dno (ako je čvrsto) da bi tako što pre izronio na površinu. Ako je dno muljevito, onda snažnim plivačkim zaveslajima nastoji što pre izroniti na površinu.

Prilaženje davljeniku smo prethodno opisali kroz tekst izvlačenje davljenika, način plivanja sa davljenikom, način oslobađanja od hvata davljenika, oslobađanje od hvata za vrat spreda i sa leđa i oslobađanje od dvostrukog davljenja.

Spasavanje davrljenika pretstavlja veoma kompleksan skup različitih aktivnosti u vodenoj sredini . Samo utrenirani i spremni plivači mogu pristupiti spašavanju.

TAG: Spasavanje na vodi – ronjenje prema davljeniku

 

Rezervacije i zakazivanje :

Tel: 063/204-700

Povezana tema, škola plivanja.