Vežbe za osposobljavanje spasioca

Vežbe za osposobljavanje spasioca

 

Vežbe za plivanje sa promenom brzine, sa promenom dužine

1. Plivati prsnim načinom sa podignutim nogama,

2. plivati bočno sa pogledom uperenim u pravcu plivanja,

3. plivati kraul sa podignutim nogama i široko uvlačiti ruke u vodu,

4. isto sa upotrebom peraja,

5. plivati kraul, prsno i na boku (odvojeno) sa promenom pravca kretanja,

6. plivati kraul, prsno i na boku (odvojeno) i na znak menjati položaj tela oko uzdužne i oko poprečne ose tela.

Vežbe za osposobljavanje spasioca
Vežbe za osposobljavanje spasioca

Vežbe za plivanje i svlačenje u vodi(Vežbe za osposobljavanje spasioca)

1. Plivati sve više odeven od 10 do lOOm,

2. u položaju na leđima skinuti obuću,

3. održavati se na površini vode u vertikalnom položaju lagano koračajući (pokreti nogama slični onima u vožnji biciklom od 15 sek. do 3 min.),

4. u položaju na leđima skinuti pantalone ili suknju, zatim jaknu(neke vrste košulja ne treba skidati, jer zadržavaju vazduh između tela i tkanine i na taj način povećavaju plovnost joveka),

5. plivati u odelu prema dubokoj vodi i tamo se skinuti.

Vežbe za ronjenje

– plivati sa zagnjurenim licem u vodi sa menjanjem pravca kretanja (u krug, cik-cak),

– gnjurati između široko rastavljenih nogu partnera, zatim ispod nogu više njih, u pravoj i u cik-cak linijama,

– silaziti niz stepenice u dubinu vode i na isti način vratiti se na površinu vode,

-plivati nad površinom vode (dubina oko 1 metar) u pravoj liniji i sa menjanjem pravca,

– gnjurati preko unapred postavljenih prepreka,

– plivati i povremeno izvršiti kolut napred i nazad,

– rvati se u vodi u parovima koristeći zahvate ,

– boriti se za loptu, kolut za spašavanje,

– boriti se za čamac, splav,

– sesti na dno, zagnjuriti glavu, otvoriti oči (voda čista) i posmatrati delove svog tela. Zatim leći potrbuške, zagnjuriti glavu i posmatrati dno,

– u parovima partner ispod površine vode pokazuje nekoliko prstiju, parnjak zagnjurivši glavu treba da “pročita” koliko je prstiju video i koje,

– leći na dno na prsa, a zatim preći u leđni položaj,

– vršiti kolutove napred-nazad, stav o šakama, okretanje oko uzdužne i poprečne ose tela,

– vaditi sa dna prethodno bačene predmete ili kamenje, šljunak, pesak, školjke, itd.

– skok “glavačke” i roniti nekoliko metara u pravcu napred -dole,

– roniti iz skoka na glavu u dubinu (od 2 do 4 m) i izvaditi predmet težine 2-15 kg,

-roniti sa površine vode nogama zatim glavom prema dnu,

– roniti sa površine vode i vaditi sa dna (dubina 2-3m) predmet težak 2-15kg,

– izvaditi sa dna nekoliko predmeta,

skočiti na glavu i roniti desetak metara -dužinu ronjenja postepeno povećavati, povremeno izdišući na usta,

roniti sa promenom pravca (cik-cak, u krug, napred-natrag),

– zaroniti sa površine vode i roniti u daljinu od 20-25 m,

– roniti iz vode do određenog mesta, zatim izvaditi prethodno bačen predmet;

Vežbe odbrane od hvatova davljenika

– u parovima, spasilac se trudi da prvi uhvati davljenika za podlakticu, nadlakticu ili rame i da ga brzim pokretom okrene leđima prema sebi,

– isto tako kao u prethodnoj vežbi s tim da spasilac primenjuje jedan od hvatova za “transportovanje” tzv. nemirno-agresivnog davljenika (mornarski hvat, polunelson ili nelson),

– posle odraza kliziti kroz vodu i vršiti kolut napred i natrag, – “borba” za loptu, kolut za spašavanje, balvan, splav,

– uprošćena igra vaterpolo (mali prostor, dozvoljeno hodanje po dnu, hvatanje lopte oberučke, itd).,

– prebacivanje partnera preko leđa,

– “borba” u parovima sa ciljem potapanja partnera (spasioca) hvat za ruke, vrat, ramena, trup, dok drugi izbegava hvatove.

Vežbe u dubokoj vodi

– u vertikalnom položaju okretati se oko uzdužne ose tela,

– u vertikalnom položaju pomeranje tela napred, natrag i u stranu,

– iz vertikalnog položaja veoma brz prelazak u plivanje na leđima,

– iz vertikalnog položaja gnjuranje u dubinu i u daljinu do određenog mesta,

– u klizanju kroz vodu vršiti kolute\napred i natrag,

— u parovima “borba” na površini vode, sa ciljem da se protivniku stavi jedan od hvatova kojim će se njegova agresivnost onemogućiti,

– u parovima plivači potapaju jedan drugog rukama koje stavljaju na glavu ili rame partnera,

– “borba” u dubokoj vodi – u parovima plivači napadaju i istovremeno brane se, sve do momenta kada jedan od njih primeni hvat koji onesposobljava agresivnost.

Vežbe na suvom(Vežbe za osposobljavanje spasioca)

1. Vučenje davljenika plivajući bočno

– plivati ležeći na levom boku pokretima nogu kao u tehnici bočnog plivanja, s tim da je leva ruka opružena iznad vode, leži na gumenom jastučiću (daska), a desna uz telo,

– isto kao u prethodnoj vežbi samo bez jastučeta,

– plivati bočno pokretima nogu i donjom rukom, gornja leži uz telo,

– isto kao u prethodnoj vežbi s tim da se desna ruka drži iznad vode,

– plivati bočno desnom rukom vući po vodi dasku ili drugi plovni predmet,

– plivati bočno držeći u jednoj, a zatim obema rukama kamen ili neki drugi teret, čija se težina postepeno povećava,

– plivati bočno vukući parnjaka ili lutku hvatom desne ruke za njegovu vilicu,

– plivati bočno uhvativši davljenika za nadlaktice,

plivati bočno i vući davljenika uhvativši ga tzv. “mornarskim hvatom”.

2. Vučenje davljenika u vodi plivajući na leđima:

– plivati pokretima nogu za prsno plivanje, ruke uz telo u vodi, zatim opružene iznad glave,

– plivati samo nogama, ruke sa sastavljenim dlavnovima podići nešto malo iznad vode, zatim ruke staviti u okomit položaj iznad vode,

– isto tako kao prethodna vežba, s tim da plivač u rukama drži dasku, zatim neki teži predmet (kamen i tome si.)»

– plivati samo nogama, rukama držeći dasku ili kamen iznad grudnog koša,

– vući parnjaka ili drvenu lutku hvatom oberučke za glavu, zatim za vilicu,

– vući parnjaka ili lutku hvatom ispod pazuha.

3. Vučenje iznemoglog plivača plivajući prsno i na bok

– plivati nogama prsno, sa rukama opruženim i naslonjenim na gumeno jastuče ili dasku,

– isto kao u prethodnoj vežbi s tim da plivač ruke drži opru-žene na vodi ispred glave, zatim pored bokova, uz telo, najzad sastavljanje na krstima,

– plivati pokretima nogu za prsno plivanje sa opterećenjem (brvno ili slično). Teret se drži oberučke ispred grudi, a zatim na ramenima

– plivati u parovima jedan za drugim, sa teretom položenim na ramenima (dugi balvan),

– plivati vukući iznemoglog partnera, koji se drži odstraga za ramena spasioca,

– pomaganje iznemoglom u dvoje: vući iznemoglog uhvativši ga sa strane ispod mišića, zatim primenjujući tzv. “most”.

Vežbe za prenošenje davljenika na obalu

– situacija: davljenik u polusvesti, ošamućen; spasilac mu pomaže pri izlasku iz vode, tako da ga na primer levom rukom uhvati za njegovu levu šaku, i prebaci njegovo rame preko glave na svoja ramena, a desnom rukom ga obuhvatiti u struku i tako polako korača sa njime.

 

TAG: Vežbe za osposobljavanje spasioca

 

Rezervacije i zakazivanje :

Tel: 063/204-700

Povezana tema, škola plivanja.