Vežbe u školi plivanja

Vežbe u školi plivanja

Vertkalan položaj je položaj kojim čovek ulazi u vodu i počinje proces adaptacije na novu sredinu. U tom procesu čovek se adaptira na temperaturu vode, direktan kontakt vode sa telom, strahove koje (ni)je imao i kasnije na boravak u vodi bez oslonca (održavanje na površini vode). Vertikalan položaj tela je najhitniji položaj u vodi sa aspekta bezbednosti. To je položaj koga karakteriše mala površina oslonca i visok intenzitet sile gravitacije zbog čega telo tone.

Uvažavajući navedene činjenice, neophodno je u obučavanju neplivača prvo početi sa obučavanjem aktivnosti u vertikalnom položu. Ove vežbe je neophodno početi u maloj dubini, a kasnije dubinu povećavati.
Horizontalan položaj tela čine plutanja na leđima i grudima, i ona su preduslovi za kretanje kroz vodu. Horizontalni položaj i plutanje se izvode najčešće na stepenicama plitkog bazena bazena, kako bi polaznici imali oslonac rukama na dno bazena. Iz tog položaja mogu da pokušaju da zauzmu horizontalan položaj.

Potrebno je naučiti zauzeti horizontalana položaj na grudima i leđima.
Prilikom izvođenja ovih vežbi obavezno je da instruktor bude u vodi, da pokazuje vežbe i obavezno asistira prilikom vežbanja, posebno vodeći računa o slabijim polaznicima tako što ih drži za ruke. Momenat puštanja ruku mora biti najavljen, isplaniran, kako se neplivač od naglog gubljenja oslonca ne bi uplašio i potonuo.
Ovim veštinama polaznici usvajaju postulate uticaja vode na telo uspostavljanje ravnoteže, kao i na orijentaciju u vodi.
Vežbe koje mogu doprineti vertikalnom položaju tela u vodi:

stajanje u vodi dubine do pojasa, držanje za instruktora,

stajanje u vodi dubine do ramena, držanje za instruktora,

hodanje prema dubljem delu bazena, držanje za rub bazena, vraćanje nazad,

hodanje po bazenu dubine do pojasa,

stajanje u bazenu, dubine do pojasa, zgrčiti noge, rukama održavanje na površini vode, uz asistenciju instruktora,

stajanje u bazenu, dubine do pojasa, zgrčiti noge, rukama održavanje na površini vode, bez asistencije,

stajanje u bazenu, dubine pazuha, zgrčiti noge, rukama održavanje na površini vode, uz asistenciju instruktora,

stajanje u bazenu, dubine do pazuha, zgrčiti noge, rukama održavanje na površini vode, bez asistencije instruktora,

kretanje kroz vodu prema dubljem delu bazena, održavanje na površini kada je dubina velika,

ležanje trbuhom (leđno) na površini vode, dubine do pojasa, ruku u odručenju, pustiti propadanje nogu u dubinu do vertikanog položaja, održavanja na vodi, ležanje trbuhom (leđno) na površini vode, dubine do ramena, ruke u odručenju, pustiti propadanje nogu u dubinu do vertikanog položaja, održavanja na vodi.

Vežbe koje mogu doprineti horizontalnom položaju tela i plutanja na vodi: „stojiimo u vodi“: polaznik se na površini vode održava izvodeći pokrete rukama po površini vode i naizmeničnim radom nogama,

„kit spava“: polaznik pluta u horizontalnom položaju sa licem u vodi i pokušava da zadrži taj položaj što duže,

„gliser“: polaznik pluta sa ispruženim rukama uzručno, drugi učenik ili intruktor ga vuku kroz vodu,

„zvezda“: polaznik pluta u horizontalnom položaju sa licem u vodi šireći ruke i noge- zvezda,

„zvezda na leđima“: isti postupak kao prethodna vežba samo na leđima, te da što duže pokušava da provede vremena u tom položaju.

Vežbe u školi plivanja

Vežbe kliženja na vodi

Vežbama kliženja se stvara osećaj kretanja tela kroz vodu. Nakon ovih vežbi polaznici su obučeni kretanju na leđima i trbuhu. Sposobnost klizanja se uspešno uvežbava vučenjem kroz vodu i u raznim vrstama odraza sa dna bazena, od stepeništa, od ivice bazena.

Vežbe koje mogu doprineti učenja kliženju na vodi:

– ležeći na trbuhu (leđima) na strunjači, zadržati glisirajući položaj,

– ležeći na trbuhu (leđima), vučenjem za ruke, kliženje po vodi,

– ležeći na trbuhu (leđima), guranjem nogu, kliženje po vodi,

– odrazom o dno bazena kliženje na trbuhu,

-odgurivanje od ivice bazena: odgurivanje od ivice bazena, klizeći preći što \ duži put,

-klizanje iz pliće u dublju vodu“: ruke u predručenju, udahnuti, lice u vodi, odgurivanjem iz plićeg dela bazena, kliženje prema dubljem delu,

-klizanje sa izdisajem: ruke u predručenju, udahnuti, lice u vodi, odgurivanjem iz plićeg dela bazena, kliženje prema dubljem delu, tokom kliženja izdisati, n

-torpedo: u parovima držeći se za ruke, ležeći na leđima, dodirujući se stopalima, iz zgrčenog položaja istovremenim odgurivanjem kliženje.

 

Vežbe u školi plivanja – SPK, Beograd

 

Zakažite besplatno testiranje : 063 204-700
Povezana tema, klik ovde.