Greške u leđnom plivanju – greške u leđnoj tehnici

Najčešće greške u plivanju leđnom tehnikom kod početnika(leđno plivanje greške)

Greške u ovoj tehnici se uočavaju u svim činiocima njene strukture, odnosno – od položaja tela plivača, disanja tokom plivanja, plivanja rukama, plivanja nogama, kao i unutar same koordinacije.

Položaj tela plivača

Najčešće greške u ovom delu tehnike se uočavaju u horizontalnoj i vertikalnoj ravni.

U horizontalnoj ravni:

– Odstupanje tela od horizontalnog položaja – posledica je statičkih faktora kao što su odnosi napadnih tačaka, sile potiska i pritiska, ali i slabog rada nogama, pri čemu noge zbog svoje težine tonu tj. dovode telo plivača u vertikalan položaj.

– Oscilacije tela plivača u horizontalnoj ravni tokom plivanja – posledica je slabog rada nogama i loše koordinacije plivanja rukama, kao i uvećanog delovanja pregibača trupa.

– “Sedenje” u vodi – bicikl – posledica je izdignute glave izvan površine vode, pri čemu dolazi do savijanja trupa u zglobu kuka.

U vertikalnoj ravni; odstupanja se vide u delu rotacije oko uzdužne ose. Prevelike rotacije oko uzdužne ose – posledica su nedostatka osećaja o potrebnoj veličini rotacije trupa tokom plivanja.

leđno plivanje greške
Leđno plivanje – greške

Plivanje nogama-leđno plivanje greške

– Naglašeno savijanje u zglobu kolena za posledicu ima smanjene kinematičke i dinamičke parametre udarca – posledica je loše naučene tehnike plivanja ili “sedećeg” položaja tela plivača u vodi.

– Noge rade “makaze” – posledica je loše naučenih položaja i ritma njihovih udaraca. Plivač jednom nogom udarac izvodi od dole do polovine dubine na kojoj se nalazi telo plivača, a drugom nogom izvodi zaveslaj od gore do iste dubine, te ne postoji ćela amplituda udarca nogom.
Varijante nepravilnih udaraca:

– “Bicikl” – posledica ja “sedećeg” položaja plivača u vodi. U tom položaju plivač nije u mogućnosti da gornjim delom stopala proizvodi propulzivnu silu, “udarcem” vode od dole, neko tabanima pokušava da se odgurne od vode ispod površine.

– Ukočena noga tokom plivanja – posledica je loše naučene ili usvojene tehnike. Plivač pliva ukočenim nogama i otud nema elastičnost kretanja nogu, kao ni tzv. “biča” koji proizvodi propulzivnu silu.

Plivanje rukama-leđno plivanje greške

– Šaka ne vodi zaveslaj – posledica je loše naučene tehnike plivanja. Nakon faze zahvata, plivač umesto šakom, pokušava da „vodi“ zaveslaj laktom.

– Šaka nije u produžetku podlaktice – posledica je loše naučene tehnike plivanja. Tokom kretanja ispod površine vode šaka se nalazi u odnosu na podlakticu pod uglom od 90°.

– Savijene ruke – posledica je loše naučene tehnike plivanja ili slabe muskulature, nesposobne da održava potrebnu dužinu zaveslaja.

– Kratak zaveslaj – posledica je plivanja povijenim rukama, tačnije izostajanja ili skraćenja perioda guranja.

– Velika frekvencija zaveslaja – posledica je kratkih zaveslaja.

– Nepravilna putanja ruke – posledica je loše naučene tehnike plivanja. Nepoznavanje kretanja putanje šake, pa su moguće improvizacije putanje šake.

– Kretanje šake kroz dubinu – posledica je loše naučene tehnike plivanja. Plivač šakom izvodi zaveslaj ćelom putanjom samo kroz sagitalnu ravan.

 Disanje

– Nije diskontinuirano – pokušaj da se diše na svaki zaveslaj pri čemu dolazi i do narušavanja celokupne strukture plivanja.

– Aritmično disanje – posledica je loše naučene tehnike plivanja. Nasumične izmene vazduha koje ne mogu biti dugotrajnog karaktera, zbog nedovoljne količine vazduha u organizmu.

 Koordinacija pokreta

Ruke nisu na 180° što je posledica loše naučene tehnike plivanja. Nesposobnost izvođenja zaveslaja rukama jednakog vremenskog intervala, naizmenično. Pliva se zaveslajima različitog trajanja, ne postoji jednaka vremenska distanca između zaveslaja jednom, pa drugom rukom – što značajno narušava kvalitet plivanja.

Zakažite besplatno testiranje :

Tel: 063/204-700

Povezana tema, leđno plivanje.