Zaveslaj kod prsne tehnike(plivanje rukama u prsnoj tehnici)

Prsno zaveslaj – Plivanje rukama u prsnoj tehnici

Opšta mesta u zaveslaju su definisana FINA pravilima. Zaveslaji u ovoj tehnici moraju biti simetrični i istovremeni. U prsnoj tehnici zaveslaji rukama najmanje doprinose produkciji propulzivnih sila koje doprinose kretanju plivača u odnosu na ostale tri plivačke tehnike. Zaveslaji rukama više doprinose balansu i položaju tela plivača u vodi, nego samom kretanju kroz vodu.

Zaveslaj u prsnoj tehnici može se podeliti na propulzivnu i retropulzivnu fazu. Propulzivnu lazu zaveslaja čine svi periodi provlaka, retropulzivnu fazu čini kretanje ruke plivača, koje je najčešće kroz vodu(samo u prsnoj tehnici) u smeru kretanja tela plivača. Propulzivnu fazi zaveslaja čine periodi: zahvata vode, vuče i sabijana.
Period zahvata vode

U ovom periodu ruke plivača se nalaze u širini ramena plivača, u uzručenju, opružene u zglobu ramena i lakta sa opruženim šakama. Šake su okrenute palcem na dole. Zaveslaj počinje zahvatanjem vode dlanovima i pritiskom dlanovima na njih . Šake i podlaktice se kreću lateralno sa putanjom koja prelazi širinu ramena, menja putanju i orijentaciju prema telu plivača. Trajektorija šake je duža od trajektorije podlaktica, nadlaktica. Kretanje šake traje sve dok ne dostigne nivo zgloba lakta, pri čemu je kretanje nadlaktice malo na dole.
Period vuče vode

Ruke su u ovom periodu savijene u zglobu lakta i nadlaktice nastavljaju svoje kretanje prema zglobu ramena . Šaka je okrenuta dlanom prema telu plivača vučući se o zahvaćene čestice vode. Šake se kreću šire od ose zgloba ramena sa polukružnom trajektorijom koja ima tendenciju sužavanja. Ova faza traje sve do momenta kada se zglob ramena i šake plivača ne nađu na istoj liniji povučenoj iz zgloba ramena.

prsno zaveslaj

Period sabijanja vode (prsno zaveslaj)

Šake plivača u ovom periodu kreću se od linije povučenja iz zgloba lakta do ispod grudi, dok su laktovi znatno šire postavljeni. U ovoj fazi dolazi do istiskivanja zahvaćenih vodenih čestica kretanjem laktova prema unutra, pri čemu se šake plivača kreću jedna prema drugoj. Trajektorija kretanja šaka plivača u ovom periodu je manja nego trajekrotija kretanja zgloba lakta. Nakon istisnute-sabijene zahvaćene količin vode, ovaj period zaveslaja je završen i sledi retropulzivna faza zaveslaja.

Retropulzivna faza zaveslaja (prsno zaveslaj)

Qvu fazu čini pokret rukama kroz vodu ili neposredno iznad vodene površina Ovo je jedina tehnika sportskog plivanja u kojoj se retropulzivna faza izvodi kroz vodenu sredinu, što tehniku čini još zahtevnijom za plivanje u odnosu na druge plivačke tehnike. Kretanje ruku se izvodi prema napred, tačnije nakon sabijanja vodenih čestica, a pre perioda zahvata vode na početku novog provlaka. Kretanje šaka počinje iz zgrčenog položaja u laktovima ka njihovom opružanju i otvaranju u zglobu ramena. Mehanizam kretanja ruku u širini ramena je u smeru kretanja plivača. Ova faza zaveslaja bi trebala da traje što kraće. Sa ciljem smanjenja otpora trenja tokom izvođenja ove faze zaveslaja plivači pribegavaju različitim trajektorijama kretanja ruku. Kretanje ruku u ovoj fazi može biti:

– kroz vodu, blizu površine vode  i

– kroz vazduh.

Kretanje ruku kroz vazduh smanjuje retropulzivnost ove faze zaveslaja, zahteva izuzetno jake i kvalitetne udarce nogama i tajming, jer se u momentu kada su ruke plivača izvan vode značajnije narušava horizontalan položaj i telo počinje da tone.

TAG: prsno zaveslaj