Obuka leđne tehnike

Obuka leđne tehnike

Specifičnosti u obučavanju leđne plivačke tehnike

Jedna od glavnih karakteristika leđne tehnike je položaj tela plivača. Plivač leži na vodi i kreće se u smeru suprotnom od smera u kom gleda. Ova činjenica često predstavlja veliki problem u obuci, zbog pojave straha od „propadanja“ u vodu i „sudaranja“. Prilikom obučavanja položaja i kliženja kroz vodu posebno treba voditi računa o ovoj činjenici, a obuku sprovoditi lagano i strpljivo. Obuka leđne tehnike sama po sebi je veoma specifična.

Vežbe za obučavanje položaja tela i kliženja plivača:

– klizanje na leđima sa rukama u priručenju (uzručenju),

– klizanje na leđima sa rukama u priručenju (uzručenju), pod vodom,

– klizanje na leđima sa jednom rukom u priručenju drugom u uzručenju.

Vežbe za disanje tokom plivanja:

– disajni putevi su tokom plivanja leđne tehnike ovek otvoreni, te sa svaka vežba u leđnoj tehnici može smatrati vežbom i za pravilno disanje.

Vežbe za obučavanje plivanja nogama – udarci:

– vežbe na suvom,

– sedenje na klupi, oslonac nazad na rukama, pruženim nogama, simuliranje udaraca,

– sedenje na tlu, oslonac nazad na rukama, pruženim nogama, simuliranje udaraca,

– sedenje na rubu bazena, oslonac nazad na rukama, simuliranje udaraca.

Vežbe u vodi:

– leđno kliženje, udarci, ruke u priručenju (uzručenju),

– leđno kliženje, udarci, ruke u uzručenju, sa daskom,

– klizanje na leđima i udarci, ruke prekrštene na grudima,

– udarci, ležanjem na leđima, ruke u uzručenju, slede rotacije oko uzdužne ose, prelazak u bočni, zatim u grudni, pa suprotni bočni i opet u leđni položaj,

– udarci, jedna ruka u priručenju druga u uzručenju, rotacija oko uzdužne ose, naizmenično izbacivanje ramena iz vode,

– udarci, ruke ukrštene iza glave,

-udarci, jedna ruka iz priručenja u uzručenje, druga iz uzručenje predručenja u priručenje,

-udarci, ruke u predručenju (izdignute vertikalno iz vode).

Obuka leđne tehnike
Obuka leđne tehnike

Vežbe za obučavanje plivanja rukama:

Vežbe na suvom:

– stojeći izvoditi zaveslaje, jednom (drugom rukom),

-stojeći izvoditi zaveslaje, naizmenično, simulirajući leđno plivanje,

-ležeći na klupi, zaveslaji uz asistenciju instruktora,

-ležeći na klupi, samostalno izvođenje zaveslaja,

-ležeći paralelno sa ivicom bazena, zaveslaji jednom rukom, promena ruke.

Vežbe u vodi:

– oslanjajući se nogama o rub bazena, zaveslaji rukama, jedom pa drugom rukom,

– u plitkom bazenu oslonjen na ruke instruktora plivanja, zaveslaj jednom rukom, promena ruke,

– u plitkom bazenu bez oslonca na ruke instruktora plivanja, zaveslaj jednom rukom, promena ruke,

– plivanje jednom rukom, druga ruka u uzručenju,

gjpil plivanje jednom rukom, druga ruka u uzručenju, sa držanjem daske za plivanje.

Vežbe koordinacije ruku i nogu:

– rad nogu – zaveslaji obema rukama istovremeno („germanija”),

-„3-2-1“ – plivanje tri zaveslaja desnom rukom pa slede tri zaveslaja levom

rukom, pa dva zaveslaja desnom rukom pa dva zaveslaja levom rukom, jedan .zaveslaja desnom rukom pa jedan zaveslaj levom rukom, uz korordinaciju sa disanjem i rad nogama,

– „3-3“ – plivanje tri zaveslaja desnom rukom pa slede tri zaveslaja levom rukom, plivanje zadatih deonica,

– „2-2“ – dva zaveslaja desnom rukom pa dva zaveslaja levom rukom, plivanje zadatih deonica,

– „ruka, ruku, čeka“ – ležeći, ruke u predručenju, zaveslaj desnom rukom, leva ruka u predručenju, levom rukom zaveslaj kada desna ruka dođe u predručenje.

Vežbe za obučavanje starta:

– na suvom uraditi vežbu most, f- kliženje sa promenom dubine,

– u horizontalnom položaju, na leđima, sa rukama u predručenju, ispod površine vode, odgurivanje i kliženje,

– u vodi iz položaja starta u leđnoj tehnici, držeći se za ivicu bazena, uvinuti se preko „crvića“,

– u vodi iz položaja starta u leđnoj tehnici, držeći se za ivicu bazena, uvinuti se preko „crvića“, podvodni,

– u vodi iz položaja starta u leđnoj tehnici, držeći se za startni blok, uvinuti se preko „crvića“,

– u vodi iz položaja starta u leđnoj tehnici, držeći se za startni blok, uvinuti se preko „crvića“, podvodni,

– izvođenje celog starta leđnom tehnikom.

Vežbe za obuku okreta:

-iz plivanja leđnom tehnikom se okrenuti na stomak i izvesti pripremu za okret,

-iz plivanja leđnom tehnikom se okrenuti na grudi, izvesti kolut na sredini bazena,

-iz plivanja leđnom tehnikom prema ivici bazena okrenuti se na grudi,

-iz plivanja leđnom tehnikom prema ivici bazena, okrenuti se na grudi i izvesti pripremu za okret, pre dolaska na okretište,

-iz plivanja leđnom tehnikom prema ivici bazena, okrenuti se na grudi i izvesti okret, postaviti stopala na okretište,

– iz plivanja leđnom tehnikom prema ivici bazena, okrenuti se na grudi i izvesti okret, postaviti stopala na okretište, odgurnuti se,

– iz plivanja leđnom tehnikom prema ivici bazena, okrenuti se na grudi i izvesti okret, postaviti stopala na okretište, odgurnuti se, izvesti nekoliko podvodnih udaraca nogama, isplivati na površinu.