Kraul noge – noge u tehnici kraul

Kraul noge – udarci nogama kod kraula

Plivanje samo nogama doprinosi efikasnom i bržem plivanju na svim deonicama plivanja, pa tako i na lOOm tehnikom kraul. Opšte je poznato da efikasan rad nogama doprinosi održavanju horizontalnog položaja plivača i tako se stvaraju ušlovi za brže i efikasnije plivanje .

Plivanje nogama u tehnici kraul prvenstveno doprinosi održavanju horizontalnog položaja tela plivača, dok u manjoj meri doprinosi stvaranju propulzivne sile koja doprinosi kretanju tela. Plivanje nogama doprinosi i održavanju ritma zaveslaja i korekciji položaja tela. Zbog konstitucije čoveka, najkorisnija propulzivna površina su stopala, koja svojim kretajem kroz vodu ostvaruju i najkorisniji rad.

Udarci imaju jednostavnu kretnu strukturu, i rotacionog su karaktera sa zamišljenom osom rotacije koja prolazi kroz kukove i zglob kolena plivača . Zbog telesne konstitucije, ali pre svega zbog održavanja dobrih preduslova za efikasno plivanje, ove rotacije imaju ograničenu i optimalnu amplitudu. Udarac započinje iz zgloba kuka u sagitalnoj ravni. Putanja kretanja nogu je elipsasta, sa manjim odstupanjima kao posledicom rotacije tela plivača oko uzdužne ose, pa se može govoriti o spiralnoj trajektoriji koja podseća na trajektoriju koju ima elisa propelera nekih plovnih objekata. Noge plivača su tokom plivanja opružene, sa međusobnim razmakom jednakom širini kukova, a stopala su opružena i u položaju okrenutom na unutra (plantarna fleksija i inverzija).

kraul noge
Rad nogu u tehnici kraul – kraul noge

Neki plivači koriste ovaj način udarca, jer smatraju da je na ovaj način moguće zahvatiti veću vodenu površinu i udarce nogama učiniti efikasnijim. osnova udarca su pokreti od gore prema dole. U engleskoj terminolgiji je poznat kao kick. Udarac nogom počinje kretanjem noge na dole, pri čemu najmanju putanju prelazi natkolenica, nakon čijeg „blokiranja“, potkolenica i stopala nastavljaju kretanje na dole.
Prema frekvenciji zaveslaja rukama u odnosu na udarce nogama prepoznate su tri koordinacije i to su:

-dvoudarna tehnika (kraul noge)

-četvoroudarna tehnika (kraul noge)

-šestoudarna tehnika (kraul noge)

Dvoudarna koodinacija – za jedan ciklus zaveslaja rukama, plivač učini jedan ciklusa udaraca nogama. Ova varijanta je karakteristična za plivače dugačkih deonica, gde se rad nogama ne koristi kao izvor propulzije, već kao balans za održavanje tela u glisirajućem položaju.

Četvoroudarna kordinacija- za jedan ciklus zaveslajaja rukama plivač načini dva ciklusa udaraca ili četiri udarca.Ovaj načinje primeren plivačima srednjih deonica.

Šestoudama tehnika – za jedan ciklus zaveslaja rukama plivač načini tri ciklusa udaraca nogama. Ovaj način je primeren plivačima kraćih deonica. Preporučuje se da obuka bude u skladu sa ovom tehničkom varijantom.

Zakažite besplatno testiranje :

Tel: 063/204-700

Povezana tema, kraul – slobodni stil plivanja.