Plivanje za decu cenovnik

Plivanje za decu cena

Pod pojmom plivanje čoveka podrazumevaju se kretanja pojedinca na površini vode, pokretima gornjih i donjih ekstremiteta, kao i kretanjima čitavog tela. (plivanje za decu cena 2000 dinara mesečno)

Plivanje je niz usklađenih pokreta koji čoveku omogućavaju da se održi na površini vode, a samim tim i da de kreće po njoj. Obučenost plivanja danas više nije pomodarstvo ili privilegija određene grupe ljudi, nego je osnovna, može se reći i svakodnevna potreba savremenog čoveka.

Svi pokreti koje čovek izvodi da bi plivao, kao i načini njihovog izvođenja nazivaju se tehnikom plivanja.

Prilikom klasifikacije kretanja, a u odnosu na strukturu pokreta, plivanje spada u grupu monostrukturalnih, a u podeli prema karakteru ispoljavanja motoričke aktivnosti – u grupu cikličnih motoričkih aktivnosti. Cikličnost u sebi podrazumeva ponavljanje pokreta jednake strukture u ritmičnim, jednakim vremenskim intervalima. U delu aktivnosti čoveka u vodi, kao i u delu plivanja kao sportske grane, pojavljuju se i ciklične aktivnosti tokom kojih se plivanje obučava, usavršavaju se kretanja, radi na razvoju motorike u vodi, obavlja trening, prevencija i rehabilitacija. U sportskom plivanju, aciklične aktivnosti su povezane sa tehnikama starta i okreta.

Ono što plivanje razlikuje od kretanja u ostalim sportovima je i činjenica koja proističe iz uslova u kojima se ono odvija, tj. vodene sredine, te horizontalnog položaja tela i pretežnog rada rukama. Kretanje u horizontalnom položaju ima uticaja na niz metaboličkih prilagođavanja, i u praksi se najčešće izučavaju ona koja se tiču kardiovaskularnog sistema. Osnovna funkcija srčanog mišića je da svojim ritmičnim kontrakcijama omogućava stalni protok krvi kroz cirkulatorni sistem i da obezbedi normalnu razmenu materija u tkivima. Posledica ove pojave jeste saznanje da je frekvencija rada srčanog mišića tokom plivanja maksimalnom brzinom manja od frekvencija rada srčanog mišića tokom trčanja maksimalnom brzinom. Ova činjenica mora biti uzeta u obzir prilikom praćenja opeterećenja plivača putem frekvencije pulsa. Tokom plivanja dolazi do poboljšanja rada kardiovaskularnog sistema, jačanja samog srčanog mišića i poboljšanja protoka kiseonika kroz ćelo telo.(plivanje za decu cenovnik 2000 dinara mesečno)

Plivanje za decu cena
Plivanje za decu cena

Kretanje tela plivača se ostvaruje u vodi. Krećući se kroz vodu čovek mora da savladava otpor vodene sredine koja je 800 puta gušća od vazduha. Boravak i kretanje čoveka kroz vodenu sredinu definišu Arhimedov zakon (plovnost), zakoni statike (mirovanje tela u vodi) i zakoni dinamike u fluidu (kretanje tela u vodi). Kretanje tela kroz vodu je teže od kretanje tela na kopnu (ili na suvom), ali ono se ipak događa kao efekat višegodišnjih adaptaciji unutar većeg broja organskih sistema čoveka.

Tokom boravka u vodi i plivanja kičmeni stub kao i zglobovi nisu opterećeni telesnom težinom u punom intenzitetu, što između ostalog umanjuje mogućnost degenerativnih procesa ili povređivanja tokom bavljenja plivanjem.

Disajni putevi tokom plivanja sportskim tehnikama su koordinisano zatvoreni i prohodni, zavisno od faza i perioda plivanja. Disanje tokom plivanja se obučava i usaglašava sa procesom plivanja. Specifičnost plivanja je i ta da ono utiče na razvijanje grudnog koša i dovodi do povećanje vitalnog kapaciteta pluća, u znatno većoj meri nego što je to slučaj kod bavljenja drugim fizičkim aktivnostima .

Plivanje čoveka kao način kretanja u vodi nije urođena veština i potrebno je da čovek ovu motoričku aktivnost nauči. Većina kopnenih životinja prilikom potapanja u vodu, plivanje ostvaruje imitacijom pokreta svoje lokomocije na kopnu. Čovek svoj način kretanja – hod, ne može da koristi imitirajući ga pri kretanju u vodi.Vertikalni položaja ima malu površinu oslonca i visok intenzitet sile gravitacije, dok je intenzitet potiska zanemarljiv. Mala površina oslonca i specifična težina tela rezultiraju potapanjem tela u vodu.

Poznato je da deca gotovo instinktivno mogu da plivaju, tačnije da se održavaju na površini vode. Ovo svojstvo se gubi odrastanjem. U pozadini plivanja beba je veliki broj refleksa koji zajedno oblikuju plivački refleks.

Plivanje za decu cena

Plivanje spada u veštine koje – kada se jednom nauče – ne mogu biti zaboravljene.(plivanje za decu cenovnik 2000 dinara mesečno)

Plivanjem mogu biti redukovani ili eliminisani problemi dece i odraslih sa prekomemom težinom, jer je plivanje oblik vežbanja u kom je angažovana celokupna muskulatura i pri čemu dolazi do sagorevanja velike količine kalorija i gubitka suvišnog masnog tkiva.

Plivanjem kao oblikom vežbanja utiče se na/izdržljivost i snagu misićaij Ono podstiče razvoj kardiovaskularnih, respiratornih, mišićnih i funkcionalnih kapaciteta

Plivanje se može učiti u svakom uzrastu, a podjednako uspešno se plivanjem mogu baviti i žene i muškarci.

Plivanje je sport koji se iz mnogo razloga najviše preporučuje ¿eci, mladima u jazvojnom dobu, jer podstiče koordinaciju lokomotornog sistema, harmonizaciju disanja i kretanja i podrzava rast i razvoj.

Plivanjem čovek može da zadovolji svoju biološku potrebu za kretanjem, psihološku potrebu za dokazivanjem, kao i sociološku potrebu za druženjem i sricanjem određenog statusa .

Plivanje može biti sportska, obrazovna i rekreativna aktivnost, koja može da se koristiti i kao rehabilitaciono sredstvo, za oporavak nakon određenih vrsta povreda.

Plivanjem se sriču i učvršćuju poverenje i samopouzdanje. Ono je jedno od retkih motoričkih umenja koja mogu da spasu život i koja se mogu upražnjavati tokom celog života.

Tokom plivanja je angažovana celokupna muskulatura i sagoreva se veliki broj kalorija. Plivajući, čovek se oseća slobodno u vodi, i otud je ono osnova za učešće u velikom broju plivačkih i sportova na vodi. Prema podacima Svetske zdravstvene .organizacije (World Health Organization, 2000) utapanje je drugi po redu uzrok smrtnosti kod dece uzrasta od prve do 14. godine u svetu. Biti sposoban preplivati 400m u kontinuitetu smanjuje šanse od utapanja, ali predstavlja dobru osnovu za bavljenje ronjenjem sa bocama, ronjenjem na dah, spasilaštvom, triatlonom, vaterpolom, sportskim plivanjem i učenjem drugih da plivaju i bave se drugim aktivnostima na vodi.

Plivanje može da poboljša emocionalno stanje dece i odraslih. Pozitivnim uticajem na emocije smanjuje se mogućnost pojave depresivnih stanja i anksioznosti.

Plivanje za decu cena, može doprineti i poboljšanju zdravstvenog stanja – plivanje može pomoći deci sa zdravstvenim problemima u rangu od artritisa do astme. Deci koja imaju problema sa astmom se uvek preporučuje boravak pored mora (veća vlažnost) ili da su u vodi i plivaju, jer onda postoji manja mogućnost pojave asmatičnog napada. Diskontinuirano i svesno disanje, pri boravku tela u vodi predstavlja odličnu vežbu za međurebame mišiće

Pored navedenih pozitivnih efekata na ljudski organizam, koji su posledica boravka u vodi i samog plivanja, postoji još mnogo razloga zašto su boravak u vodi i plivanje zaista korisne i iepe aktivnosti, kao i činjenica da sam boravak u vodi uvek predstavlja blagostanje za telo, bez obzira na pol i uzrast.

Važnost i zastupljenost plivanja u svakodnevnom životu u prvi mah možda nije uočljiva, ali činjenice govore drugačije. Kao monostrukturalna ciklična aktivnost, plivanje je motorička aktivnost i ujedno osnova za izvedena kretanja i aktivnosti tokom boravka i kretanja čoveka u vodi.

 

U našoj sportskoj organizaciji, mesečna članarina za sve programe iznosi 2000 dinara.

 

Tag: plivanje za decu cena

Zakažite besplatno testiranje : 063 204-700

 

Povezana tema, klik ovde.