Obuka kraul tehnike

Obuka kraul tehnike

Specifičnosti u obučavanju plivačke tehnike kraul

Tehnika kraul je prva tehnika kojom se započinje obuka plivačkih tehnika, polaznici su već osposobljeni (program obuke neplivača) da zauzimaju horizontalan položaj, da drže glavu u vodi tokom plivanja i znaju osnovne elemente tehike kraul. Obuka kraul tehnike ima svoje specifičnosti.

Tok obučavanja plivačkih tehnika ima sledeću formu: položaj tela plivača, disanje tokom plivanja, plivanje rukama, plivanje nogama, koordinacija navedenih elemenata, start i okreti u plivanju.

Pre nego se pristupi izvođenju konkretnih elemenata obučavanja sa polaznicima je potrebno izvršiti teorijsku pripremu u vezi metodske jedinice koja se obrađuje. Element koji se uči treba prikazati pomoću video zapisa ili demonstrirati, kako bi polaznici znali kako pokret izgleda u realnoj situaciji, što će im omogućiti da ga „imitiraju“. Nakon teorijske pripreme pristupa se praktičnom delu obuke.

Obuka kraul tehnike
Obuka kraul tehnike

Vežbe za obučavanje položaja tela i kliženje plivača:

– predručenje, ležanje na trbuhu, odgurivanje od ivice bazena, rotacije oko uzdužne ose.

Vežbe za disanje tokom plivanja:

– uzručenje jednom rukom, druga še drži za ivicu bazena, udarci, disanje na stranu ruke koja je u priručenju,

– priručenje jedne ruke, plivanje sa daskom u ruci, disanje na stranu ruke koja je priručena,

– stojeći u vodi do pojasa, ruka u predručenju, druga u priručenju, lice u vodi, udah na stranu ruke koja je u priručenju, svakom promenom položaja ruku menja se strana udaha,

– stojeći u vodi do pojasa simulirati zaveslaje, disati na svaki drugi (treći) zaveslaj.

Vežbe za obučavanje udaraca: vežbe u vodi, u kretanju,

– ruke opružene, lice u vodi, otiskivanjem od zida bazena i kliženje po površini vode, udarci kraul, glisirajući položaj,

– udarci kraul, držanjem daske za plivanje,

– držati dasku jednom rukom, druga u priručenju, licem u vodi, udah vršiti okretanjem glave u stranu,

– držati dasku jednom rukom, druga u priručenju, telom okrenutim na bok. Lice je van vode, glava naslonjena na ruku koja drži dasku, naizmenični udarci u horizontalnoj ravni,

– držati dasku opruženim rukama, posle otiskivanja uraditi nekoliko udaraca kraul, lice je potopljeno. Rotiranje teta na leđa tokom udaraca. Nakon nekoliko udaraca Jedno, rotiranje u prethodni položaj. Udarci konstantni.

– Ležeći na trbuhu, ruke u priručenju sa licem u vodi, izvoditi udarce. Udah vršiti oJcretanjem glave u obe strane naizmenično.

Vežbe plivanja rukama:

– vežbe u vodi,

– držati dasku u opruženoj ruci, lice je u vodi, udarci, slobodna ruka izvodi zaveslaj, udah na stranu ruke koja izlazi iz vode,

– držati dasku opruženim rukama, naizmenično izvoditi zaveslaje rukama,

– opružene noge sa daskom između, zaveslaji, lice u vodi, udisati na obe strane naizmenično,

– zaveslaji sa visoko podignutim Jaktovima u pasivnoj fazi.

Vežbe koordinacije zaveslaja i disanja:

– „3-2-1“ plivanje tri zaveslaja desnom rukom pa slede tri zaveslaja levom rukom, pa dva zaveslaja desnom rukom pa dva zaveslaja levom rukom, jedan zaveslaj desnom rukom, pa jedan zaveslaj levom rukom, uz koordinaciju sa disanjem i radom nogama,

– „3-3“ plivanje tri zaveslaja desnom rukom, pa slede tri zaveslaja levom rukom, plivanje zadatih deonica,

– „2-2“ dva zaveslaja desnom rukom, pa dva zaveslaja levom rukom, plivanje zadatih deonica,

– „ruka ruku čeka“ – opruženim rukama raditi zaveslaje naizmenično.

Zaveslaj drugom rukom počinje kada ruka koja je izvodila zaveslaj bude u uzručenju, kraul udarci.

Vežbe za obuku starta tehnike kraula:

– čučanj na rubu bazena, pružene ruke. Pustiti se u vodu na glavu,

– polučučanj na rubu bazena. Pustiti se pruženim rukama i spustiti se u vodu na glavu,

– polučučanj na rubu bazena. Skok na glavu, pruženim rukama,

– iskoračiti na rubu bazena. Prevaliti se u vodu, na glavu,

– čučanj na startnom bloku, sa pruženim rukama. Pustiti se u vodu na glavu, iz stajanja na rubu bazena, skok u vodu na glavu,

– polučučanj na startnom bloku sa pruženim rukama. Pustiti se na glavu,

– polučučanj na startnom bloku sa pruženim rukama. Skok u vodu na glavu,

– iz stajanja na startnom bloku. Skok u vodu na glavu, samostalno,

– iz stajanja na startnom bloku. Skok u vodu na glavu, telo ulazi u vodu kroz postavljeni obruč,

– iz stajanja na startnom bloku. Skok u vodu na glavu, kliženje, izlazak iz vode,

– iz stajanja na startnom bloku, iskorakom. Skok u vodu na glavu, kliženje, izlazak iz vode

– iz stajanja na startnom bloku, u paralelnom stavu. Skok u vodu na glavu, kliženje, izlazak iz vode.

Vežbe za obučavanje okreta:

– koluti u vodi odrazom sa dna,

– koluti u vodi odrazom od zida,

-kolut u vodi nakon guranja,

– kolut u vodi nakon klizanja,

– kolut u vodi nakon nekoliko zaveslaja,

– kolut u vodi nakon plivanja i zaustavljanja obe ruke u priručenje,

-napraviti nekoliko zaveslaja, priručiti i klizati kroz vodu,

– ponoviti istu vežbu, ali dodati kolut napred u vodi nakon klizanja,

– napraviti nekoliko zaveslaja (blizu ivice bazena), priručiti, klizati, uraditi kolut i postaviti noge na zid bazena,

-ponoviti istu vežbu, ali se nakon koluta okrenuti i pravilno postaviti noge na zid (lice ka dnu bazena),

– ponoviti istu vežbu uz otiskivanje o ivicu i opružanje ruku,

– iz plivanja uraditi okret u celini na ivici bazena.