Plivanje za odrasle – škola plivanja za odrasle – individualni časovi plivanja

Škola plivanja za odrasle

Plivanje za odrasle osobe kao i škola plivanja za odrasle sprovodi se u bazenu sa stajaćim dnom, kako bi kandidat neplivač, osećao sigurnost u vodenoj sredini. Program se bazira na 3 individualna kursa. Svaki kurs obuhvata 10 individualnih časova sa trenerom.

Kurs 1 – obuka neplivača. Namenjen je totalnim neplivačima.

Kurs 2 – škola soptskog plivanja. Namenjen poluplivačima.

Kurs 3 – usavršavanje plivačkih teknika. Namenjen plivačima.

Stariji neplivači se veoma teško opuštaju u vodi, strah je izraženiji i najčešće se ogleda u ukrućenosti celog mišićnog sistema.

Ako raščlanimo proces obuke neplivača na dve osnovne faze: na fazu navikavanja na vodu (uz učenje osnovnih elemenata održavanja na vodi) i na fazu učenja plivanja, videćemo da u odnosu na decu, stariji neplivači ne usvajaju sva znanja na isti način kao i deca. Proces navikavanja na vodu kod dece može biti sasvim kratak, svega nekoliko časova, dok se proces učenja elemenata tehnike plivanja može otegnuti čak i na par meseci. Kod starijih je taj proces obrnut.

 

 

škola plivanja za odrasle
Škola plivanja za odrasle – dodela diploma
plivanje za odrasle
Plivanje za odrasle
Plivanje za odrasle – škola plivanja za odrasle

Potrebno je mnogo truda i vremena, mnogo volje i strpljenja, kako nastavnika tako i samih neplivača, da ovladaju vodom i da budu u stanju održavati svoja tela na površini vode. Taj proces navikavanja na vodu može da zahvati i do 40 — 60% od ukupnog vremena koje je predviđeno za obuku, tako da svaki nastavnik mora sa tim da bude načisto i da tako i planira svoj rad. Na taj način neće dovoditi ni sebe, a ni svoje neplivače, u neugodan položaj da se međusobno optužuju za početni neuspeh.

Najveći zastoj u procesu obučavanja nastaje u fazi obučavanja kliženja, jer opuštenost mišićnog sistema i tela uopšte, ovde dolazi do najvećeg izražaja. Nakon usvajanja kliženja (a sa time i horizontalnog položaja) može se preći na obučavanje jedne od plivačkih tehnika.

Za starije neplivače najpogodnija tehnika plivanja je prsna, usled toga što im glava može biti van vode, što ne moraju toliko da obraćaju pažnju na položaj tela (neće se baviti sportskim plivanjem) pa mogu plivati i u iskošeni] em, pa čak i u vertikalnom položaju. Ova druga faza procesa obuke kod starijih plivača je daleko breža nego kod mlađih, jer im se svaki pokret može objašnjavati recima, imaju i bolju moć zapažanja, a u krajnjem i više se trude, disciplino-vaniji su i imaju jače izraženu želju da ovladaju vodom.

Škola plivanja za odrasle
Škola plivanja za odrasle

 

Što se tiče izbora metodskih jedinica – plivanje za odrasle, ovde nema nekih naročitih razlika. Redosled njihovog izlaganja može biti potpuno isti kao i kod mlađih, dok časovi po svome trajanju mogu biti i duži (u zavisnosti od temperature vode i drugih uslova), čak i do 45 minuta.

Optimalna temperatura vode za obučavanje starijih neplivača iznosi od 27 C°. Način izlaganja može biti verbalan, ali je potrebno i demonstriranje. I kod starijih je prisutan osećaj isticanja, vrednovanja, ispoljavanja ličnosti kroz rad i igru. Pored toga, igre, kao sastavni deo programa obučavanja, popularne su za svaki uzrast i treba ih što više primenjivati.

Tag: plivanje za odrasle

 

Zakažite besplatno testiranje :

Tel: 063/204-700

Povezana tema, obuka plivanja za decu.