Plivanje nogama leđno- leđno noge

Plivanje nogama leđno- leđno noge

Plivanje nogama u tehnici leđno prvenstveno ima za cilj održavanje horizontalnog položaja tela plivača, ali i stvaranje propulzivnih sila koje, u manjoj meri nego ruke, doprinose brzini plivanja. Struktura pokreta plivanja nogama je ista kao u kraul tehnici, s razlikom Što se telo plivača nalazi u ležećem položaju. Noge su opružene u svim zglobovima, u širini kukova sa stopalima – vrhovima prstiju usmerenim ka srednjoj liniji tela. Najveća propulzivna površina u tehnici leđno su stopala i potkolenice, kako se radi o kružnom kretanju, stopala tokom plivanja prelaze najveću putanju. Propulzivna sila se proizvodi „udaranjem“ vodene mase gornjim delom stopala. Trajektorija kretanja noge je kružnog oblika sa centrom rotacije oko zgloba kuka. Noge rade naizmenično, kada je jedna noga bliže površini vode, druga je bliže dnu bazena i obrnuto. Pokret udaraca započinje u zglobu kuka pri čemu se ćela pomera natkolenica, dok potkolenica i stopalo „kasne“. Nakon zaustavljanja kretanja natkolenice potkolenica i stopalo nastavljaju ubrzano kretanje na gore stvarajući tzv. „bič“. Na kraju* stopalo se zaustavlja neposredno ispod površine vode. Otpor vode na koji je naišao sistem stopalo-potklenica pravi turbulentno kretanje vode. Za to vreme druga noga je opružena i opuštena kreće prema dole istom brzinom kao i noga koja pravi udarac.

leđno noge
leđno noge

Koordinacija pokreta u leđnoj tehnici

Objedinjavanje svih naučenih elemenata plivanja leđnom tehnikom (položaj tela plivača, disanje tokom plivanja, plivanje rukama, plivanje nogama) u jednu skladnu celinu koja će kao rezultat imati kvalitetno plivanje – nazivamo koordinacijom.

Koordinirano plivanje leđne tehnike čini plivanje sa naizmeničnim zaveslajima rukama, pri čemu se na jedan ciklus zaveslaja izvede šest udaraca nogama i pri tome jedan ciklus disanja (izdah, udah) . Šestoudarna tehnika plivanja nogama je najracionalnija, jer položaj tela plivača doprinosi da kaudalni deo tela plivača, zbog svoje težine ima tendenciju potapanja. Sestoudarnom tehnikom plivanja nogama kompenzuje se ta težnja i održava se potrebni hidrodinamički položaj tela plivača.

 

Zakažite besplatno testiranje :

Tel: 063/204-700

Povezana tema, leđno plivanje.