Frontalni oblik rada kod škole plivanja

Frontalni oblik rada kod škole plivanja

U frontalnom obliku rada svi učenici (grupa do 15 učenika) u isto vreme izvode isti zadatak pod direktnim nadzorom nastavnika plivanja. Nastavnik prvo opiše vežbu, zatim je demonstrira, posle čega svi učenici počinju da rade.

U toku rada nastavnik daje uputstva, uočava i ispravlja greške, određuje ritam i tempo rada. Posle određenog broja ponavljanja, što procenjuje i određuje na-stavnik, učenici rade novu vežbu.

Frontalni oblik rada kod škole plivanja
Frontalni oblik rada kod škole plivanja

Ciljevi i zadaci nastave postavljeni su na istom nivou za sve učenike i isti su metodski postupci. Centralno mesto u školi plivanja zauzima nastavnik – trener plivanja. Osnovni orjentir za planiranje i doziranje nastavnih sadržaja su učenici prosečnih znanja, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti. Ovakvim načinom rada “hendikepirani” su iznadprosečni (talentovani) i ispo dprosečni (netalentovani) učenici – članovi grupe. Diferencirano postavljanje zadataka i individualno doziranje opterećenja, individualne karakteristike i sposobnosti učenika i dobijanje povratnih informacija o rezultatima rada, što zahteva dobro organizovana škola plivanja, stalnom primenom ovog oblika rada može da bude ugroženo. Dobre strane ovog oblika rada su:

  • može se primenjivati u radu sa učenicima svih uzrasta;
  • može se primenjivati na časovima obrade, uvežbavanja, takmičenja i sl.;
  • može se koristiti u svim strukturnim delovima časa;
  • omogućava stručno-metodičko i pedagoško delovanje na sve učenike istovremeno;
  • omogućava dobre uslove za uvođenje učenika u rad;
  • napredniji plivači mogu podsticajno da deluju na slabije;
  • napredniji plivači mogu biti i demonstratori.

Učenje plivanja je sastavni deo obrazovno-vaspitnog procesa i neizostavan je faktor u procesu delovanja na učenike u smislu podizanja na veči nivo njihovih antropoloških karakteristika, koje su pre svega vezane za biološki (zdravstveno-higijenski), pedagoški (obrazovni, vaspitni i socijalizacijski) i praktični (utilitarni) značaj plivanja. Svako dete i čovek treba da nauči da pliva jer se plivanje smatra opštom kulturom. Plivanje ima mnogobrojne benefite za naše telo i sveopšte zdravlje čoveka. Preporušuje se svim uzrasnim kategorijama, kako deci, tako i odraslim osobama.

 

TAG: frontalni oblik rada kod škole plivanja