Grupni oblik rada u školi plivanja

Grupni oblik rada u školi plivanja

Osnovna karakteristika grupnog oblika rada jeste da se škola plivanja, formiranjem manjih, po specifičnim karakteristikama i sposobnostima, homogenih grupa od 4 do 6 učenika, nastavni sadržaji ili ceo program škole plivanja prilagođava sposobnostima svake grupe posebno, pri čemu je svaki posebni program usmeren ka realizaciji istog, za sve grupe zajedničkog cilja. Podelom učenika na manje homogene grupe, omogućeno je nastavniku da intenzivira rad svakog učenika, a istovremeno se stvaraju uslovi za ispoljavanje nivoa znanja i sposobnosti za svakog pripadnika grupe, tj. za svakog učenika. Formiranjem manjih grupa u grupi učenika koji uče ili usavršavaju plivanje, postižu se bolja individualna znanja i sposobnosti, čime se ovaj oblik rada, svojom organizacionom strukturom, približava individualnom obliku rada. Učenike u grupi delimo prema sličnostima i razlikama. Ove manje grupe nisu stalne, već se formiraju prema cilju i zadacima koji se žele ostvariti na pojedinim časovima, ili prema sposobnostima i znanjima učenika.

Grupni oblik rada u školi plivanja
Grupni oblik rada u školi plivanja

U školi plivanja podela učenika se vrlo često vrši na parove. Parovi obavljaju isti zadatak na način kako ih nastavnik opiše i demonstrira. Rad u parovima se može organizovati u svrhu saradnje, čuvanja, pomaganja ili asistiranja. Oblici komunikacije parova mogu biti pasivni, poluaktivni i aktivni. Nezavisno od načina komunikacije, pri formiranju parova nastavnik mora voditi račina o sledećem:

  • formirati parove prema polu,
  • parovi se formiraju prema približno istim visinskim i težinskim, tj. morfološkim merama,
  • parovi su približnih motoričkih i funkcionalnih sposobnosti,
  • parovi su probližnog nivoa znanja,
  • pri formiranju parova treba poštovati i želje učenika.

Rad u trojkama i četvorkama (ili u većim grupama) primenjuje se u zavisnosti od cilja, karakteristike vežbi i sardžaja vežbanja. Radom u ovakvim grupama, nastavnik na egzaktan način dolazi do dragocenih podataka o sposobnostima i znanjima učenika, jer se ovakve grupe mogu formirati kao “nestalne” i heterogene, može se menjati redosled rada u grupi, redosled mesta, nivoi pomoći i sl.

Grupni oblik rada u školi plivanja
Grupni oblik rada u školi plivanja

 

TAG: Grupni oblik rada u školi plivanja