Rekviziti za plivanje

Rekviziti za plivanje

U obuci neplivača se koriste pomoćna sredstva koja olakšavaju savladavanje pojedinih elemenata plivanja, a time ujedno i ubrzava proces obučavanja. U principu, uspešno se može koristiti svako pomagalo, svaki rekvizit koji ne ometa izvođenje pokreta koji se u datom momentu obučavaju i uvežbavaju.

Pomoćni rekviziti su bitan faktor prilikom obuke plivanja. Među rekvizite koji olakšavaju obuku neplivača spadaju: „daske“ za plivanje, „crvići“ , strunjače manjih dimenzija, žabice, zvezde…

U praksi se najčešće sreću „daske“ za plivanje i „crvići“. Pomoću njih se može povećati plovnost polaznika i omogućiti lakše savladavanje nastavne jedinice. Često daska ili crvić mbgu da budu ometajuće sredstvo, pošto polaznici usmere pažnju na njih i to da ne potonu, a ne na ono šta treba da rade. Potrebno je naučiti polaznike da koriste pomoćne rekvizite.

Rekviziti za plivanje su i žabice,zvezde kao i vodootporne figurice koje imaju negativnu plovnost i tonu, a koriste se u obuci neplivača prilikom vežbi za gledanje pod vodom.

Rad sa rekvizitima mora prestati onog momenta kada se primeti da polaznici mogu i bez njih izvoditi vežbe, u suprotnom dolazi do navikavanja na vežbanje sa rekvizitima i javlja se izvesna „zavisnost“ od njih.

rekviziti za plivanje

Oblici rada u obuci neplivača

Radi efikasnije i bezbednije organizacije i izvođenja procesa obuke neplivača – od velike je važnosti preglednost mesta na kojima se realizuje ova obuka, zato da bi svi polaznici bili u vidnom polju instruktora plivanja. Organizacija rada u vodi podrazumeva tzv. organizacione forme rada. Koji će se oblik rada primeniti, zavisi od više faktora, a najčešće je uslovljen uzrastom dece, oblikom bazena (ako se obuka realizuje u bazenu, odnosno obezbeđenog drugog prostora ukoliko se obuka realizuje na otvorenim vodama) i metodskom jedinicom koja se obrađuje.

U plitkim bazenima u procesu obuke koristi se uglavnom frontalni oblik rada , gde učenici istovremeno ostvaruju iste programske zadatke. Kada se realizuje obuka neplivača u dubokim bazenima rad je uz ivicu bazena, a pliva se u parovima, u „talasima“. Plivanje u talasima podrazumeva plivanje uz rub bazena po dva polaznika. Kada jedan par prepliva 5m kreće sledeći par.

 

Zakažite besplatno testiranje : 063 204-700
Povezana tema, klik ovde.