Škola plivanja Košutnjak

Škola plivanja Košutnjak

Škola plivanja Košutnjak
Škola plivanja Košutnjak
Škola plivanja Košutnjak
Škola plivanja Košutnjak
Škola plivanja Košutnjak
Škola plivanja Košutnjak
Škola plivanja Košutnjak
Škola plivanja Košutnjak
Škola plivanja Košutnjak
Škola plivanja Košutnjak

Škola plivanja Košutnjak se realizuje na bazenima Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije. Škola plivanja Košutnjak ima za cilj da deca steknu i nauče plivačke veštine tj. nauče stoilove sportskog plivanja. Plivanje je stvar opšte kulture i kao takvo jako je bitno za motorički i intelektualni razvoj svakog deteta. Prevaskodni cilj škole plivanja Košutnjak je da deca budu osposobljena da budu samostalna i bezbedna u dubokoj vodi. Treninge vode profesori fizičkog vaspitanja kao i bivši i aktuelni državni prvaci u plivanju. 

Visina mesečne članarine je 2000 dinara.

 

Deo vežbi, plana i programa škole plivanja Košutnjak:

Vežbe hodanja, trčanja i skokova izvoditi u vodi dubine do kukova. Učenici su podeljeni u dve homogene grupe, koje u formaciji dve naspramne vrste stoje na bočnim ivicama bazena u vodi. Nastavnik je u vodi na polovini čeone linije bazena. Zadaci:

1. Hodanje lagano, a zatim brže ko će manje, a zatim ko će veće talase praviti.

2. Hodanje u čučnju pomažući se rukama (veslati).

3. Trčanje lagano, pa brže (kao vežba 1).

4. U trčanju visoko podizati kolena napred i u stranu.

5. iz laganog trčanja, jednonožnim odrazom skok uvis, doskok u čučanj, upor čučeći i hodanje četvoronožno.

6. Kao prethodna vežba, samo puzati.

Pripremni deo časa (trajanje 8 minuta)

Kompleks vežbi oblikovanja u plitkoj vodi. Vežbama oblikovanja imitirati pokrete rukama i nogama u plivačkim tehnikama u kombinaciji sa disanjem.

Glavni deo časa (trajanje 30 minuta)

• Klizanje i disanje:

li Ponoviti vežbe klizanja i disanja sa prethodnog časa.

2. Odrazom o zid bazena, klizanje na grudima sa daskom u rukama u uzručenju. U klizanju održavati hidrodinamički stabilni položaj i obavljati udah na obe strane.

3. Istu vežbu raditi u klizanju na leđima.

• Rad nogama:

1. Ponoviti vežbe sa prethodnog časa.

2. Kao vežba 2 sa desetog časa sa radom nogama kao u prsnom kraulu. Ovu vežbu raditi umereno laganim pokretima nogama, povećavajući zahteve dužine pređenog puta, brzine

pokreta, amplitude pokreta. Menjati varijante disanja (sa zadr-

škom i kontinuirano disanje). Takmičenje “Ko će lepše-dalje”?

3. Istu vežbu raditi u ležanju na leđima (leđni kraul).

4. Nakon klizanja na grudima sa daskom u uzručenju, raditi

‘ nogama kao u prsnoj tehnici.

• Rad rukama sa disanjem:

1. Ponoviti vežbe sa prethodnog časa.

2. Nakon uspostavljanja klizanja odrazom o zid bazena (a zatim i o dno bazena), uz pomoć partnera koji pridržava noge, raditi pokret jednom, a zatim drugom rukom u prsnom kraulu („ruka ruku čeka”), sa disanjem.

3. Istu vežbu raditi naizmeničnim pokretima rukama. Povezati rad rukama sa disanjem pokretima glave u stranu (okretanje glave).

4. Istu vežbu raditi tako da partner gura plivača potiskom u stopala.

Napomena: Ove vežbe raditi uz maksimalnu kontrolu (uočavanje i otklanjanje svih grešaka) nastavnika.

5. Iste vežbe raditi u prsnoj tehnici.

6. Iste vežbe raditi u leđnom kraulu.

• Koordinacija:

1. Nakon odraza o zid bazena i zauzimanja horizontalnog položaja sa daskom u rukama u uzručenju i glavom u vodi do visine usnih školjki, raditi nogama kao u prsnom kraulu, a pokretima glave u obe strane vršiti akt disanja (sa zadrškom i kontinuirano disanje). “Ko će lepše i duže”?

2. Istu vežbu raditi koordinirajući pokrete nogama i disanje u prsnoj tehnici.

3. Istu vežbu raditi koordinirajući pokrete nogama, položaj tela, glave i ruku sa disanjem u leđnom kraulu.

• Skokovi i igre:

1. Iz upora sedeceg raznožno na ivici bazena sa nogama u vodi, ulaziti u vodu “glavačke”, a zatim u vodi praviti kolut napred.

2. Stav o šakama kolut napred.

3. Kolut nazad.

4. Iz čučnja na ivici bazena i sa rukama u predručenju gore, pomeranjem težišta tela napred, uskočiti u vodu na glavu; U vodi roniti, a zatim raditi stav o šakama, kolut napred i nazad i “zvezdu”.

5. Istu vežbu raditi iz polučučnja.

Završni deo časa (trajanje 4 minuta)

Igra: “Ko đe najduže da roni”? Učenici su na ivici bazena u po-lučučnju sa rukama u predručenju gore. Rastojanje među učenicima je najmanje jedan metar. Na nastavnikov znak skaču u vodu na glavu, zauzimaju hidrodinamički položaj tela i rone radeći nogama kao u prsnom kraulu. Pobednik je učenik koji na opisani način pređe najduži put. Takmičenje organizujemo i u ronjenju radeći nogama kao u prsnoj tehnici.

Zadaci:

Igrom i vežbama oblikovanja pripremiti učenike za rad m glavnom delu časa.

Klizanje, nastavak plivanja pokretima rukama i nogama u koordinaciji sa disanjem.

Skokovi.

– Igra.

Uvodni deo časa (trajanje 3 minuta)

Elementarna igra: “Ribolovci”. Učenici (“ribice”) su podeljeni na dve grupe, koje u formaciji dve naspramne vrste stoje na udaljenosti od desetak metara. Dva učenika (“ribolovci”) stoje na sredini između vrsta. Na nastavnikov znak “ribice” menjaju mesto pretrčavanjem pored “ribolovca”, a ovi ih hvataju. Imaju pravo da uhvate samo po jednu “ribicu” u jednom pretrčavanju. Uhvaćena “ribica” se pridružuje “ribolovcima” i hvatom za ruku formira se “mreža” u koju se i dalje, u svakom pretrčavanju hvata samo po jedna “ribica”. Pobednik je zadnja uhvaćena “ribica”.

 

Škola plivanja Košutnjak

Kompleks vežbi oblikovanja u vodi. U komleksu dati što više vežbi kojima se imitiraju pokreti rada rukama i nogama u plivačkim tehnikama.

Glavni deo časa (trajanje 30 minuta)

• Klizanje:

I. Ponoviti vežbe klizanja na dubini od 50 cm i po površini u ležećim položajima i bočnim stranama, sa rukama u uzručenju i priručenju, itd.

• Rad nogama:

1. Ponoviti vežbe sa prethodnog časa.

2. Odrazom o zid bazena i sa daskom u uzručenim rukama (glava u vodi do visine usnih školjki) i nakon kraćeg klizanja raditi nogama tehnikom prsnog kraula i sa disanjem pokretima glave na stranu.

3. Istu vežbu raditi pokretima nogama u prsnoj tehnici.

4. Istu vežbu raditi pokretima nogama u leđnoj tehnici.

• Rad rukama:

1. Ponoviti vežbe sa prethodnog časa.

2. Odrazom o dno bazena uspostaviti horizontalni položaj tela i klizanje. Uz pomoć partnera koji plivača potiskuje na stopala, uraditi nekoliko zaveslaja u prsnom kraulu sa disanjem okretanjem glave na stranu.

Napomena: Opis, demonstracija (“prva” i “druga”), objašnjenje, uočavanje i ispravljanje grešaka su “prisutni” onoliko koliko, u najboljoj meri, doprinose učenju pravilne tehnike zaveslaja u koordinaciji sa disanjem.

3. Na isti način raditi vežbu za prsnu tehniku, a zatim za leđni kraul.

B deo:

1. Skokovi na glavu “iz vode u vodu”.

2. Skokovi na glavu “iz vode u vodu” i ronjenje kroz noge je. dnog (a zatim 2, 3, 4…) partnera.

3. Skok na glavu “iz vode u vodu” preko ruku partnera.

4. Skok na glavu nazad, jednonožnim odrazom o ruke partnera.

5. Skokovi na glavu sa ivice bazena (iz čučnja i uspravnog stava).

6. šaljivi skokovi na noge “sa prozivkom”.

Završni deo časa (trajanje 4 minuta)

Elementarna igra “Pecanje”. Svi su učenici u formaciji kruga u vodi do grudi. U sredini kruga je nastavnik koji, krećući se u krug u mestu, “oko sebe” pokušava da dodirne učenike laganom loptom po glavi. Lopta je pričvršćena kanapom na motku dužine koja mu omogućava opisani zadatak. Učenici se “spašavaju” zaranjanjem u vodu. Igra počinje laganim, a zatim bržim kretanjem lopte. Nastavnik može menjati smer kretanja lopte. Nastavnik određuje kako će učenici uranjati u vodu.

Zadaci:

– Igrom i vežbama oblikovanja pripremiti učenike na opterećenje u glavnom delu časa;

I Klizanje, nastavak plivanja pokretima nogama, a zatim rukama u koordinaciji sa disanjem;

– Skokovi;

– Igra;

– Proveravanje.

Uvodni deo časa (trajanje 3 minuta)

Elementarna igra: “Hvatanje u parovima”

Pripremni deo časa (trajanje 8 minuta)

Kompleks vežbi oblikovanja u vodi sa pokretima kojima se imitira rad rukama i nogama u plivačkim tehnikama.

Glavni deo časa (trajanje 30 minuta)

• Klizanje:

1. Ponoviti sve učene načine klizanja i povezati ih sa radom nogama u prsnom i leđnom kraulu i prsnom tehnikom, prvo “na dah”, a zatim i u koordinaciji sa disanjem. Sa učenicima koji zaostaju u usvajanju plivačke tehnike (nastavnih sadržaja p vežbi), organizovati individualni rad, ne zapostavljajući ostale učenike.

• Rad nogama u delfin tehnici:

Na suvom:

1. U stojećem uspravnom stavu na prstima na jednoj nozi,

slobodnom nogom raditi pokrete kao u delfin tehnici.

2. Istu vežbi raditi na stepenicama ili nekom podestu.

3. Iste vežbe raditi u koordinaciji sa pokretom kukovima na-pred-nazad.

4. Na klupi, u ležećem položaju na grudima, nogama raditi pokrete kao u delfinu.

U vodi:

1. Iste vežbe ponoviti u vodi.

2. Bočni položaj prema zidu bazena, jednoručni slobodni hvat za ivicu bazena, noge slobodno u vodi vertikalno. Obema nogama pokret kao u delfin tehnici. U početku je rad nogama lagan, a zatim postaje brži kada se ruka odvaja od ivice bazena i zajedno sa drugom rukom radi pokrete napred-na-zad po površini vode, omogućavajući zadržavanje glave iznad vode. Pokrete nogama prate i pokreti kukovima.

3. Istu vežbu (rad nogama i kukovima) raditi sa podignutim rukama.

4. U ležećem položaju na grudima, hvatom za ivicu bazena raditi pokrete nogama i kukovima u delfin tehnici.

5. Istu vežbu raditi u leđnom i bočnim položajima.

6. Odrazom o zid bazena zauzeti horizontalni položaj na grudima (klizanje), a zatim nekoliko udara nogama tehnikom delfin.

7. Ista vežba iz ležećeg položaja na leđima.

8. Ista vežba iz ležecih bočnih položaja.

9. Iste vežbe raditi u položaju ronjenja. Vežbu 6 raditi partnerom i disanjem nakon dva udara, pokretom glave gore-dole.

10. Ista vežba sa daskom u uzručenim rukama.

• Proveravanje nivoa znanja:

Pokreti nogama i disanje:

1. Nakon odraza o zid bazena zauzeti horizontalni položaj sa rukama u uzručenju i raditi nogama kao u prsnom kraulu, disati pokretima glave levo-desno.

2. Istu vežbu raditi pokretima nogama u leđnom kraulu.

3. Na isti način proveriti nivo znanja rada nogama u prsnoj tehnici.

Pokreti rukama i disanje:

1. Nakon odraza o zid bazena uspostaviti koordinirane zaveslaje sa disanjem u prsnom, pa leđnom kraulu i prsnoj tehnici.

Završni deo časa (trajanje 4 minuta)

Svim učenicima saopštiti rezultate provere sa obrazloženjem. Prvo se saopštavaju dobri, a potom, sa dosta pedagoškog takta, slabiji segmenti rada. Od učenika treba tražiti komentare i mišljenja, jer učenik treba da shvati koliko mu je odstupanje od tražene tehnike.

Zakažite besplatno testiranje :

Tel: 063/204-700

Povezana tema, plivanje.