Organizaciona srtuktura Srpskog plivačkog kluba – Nacionalne škole plivanja

 

Organi kluba:

1. Predsednik kluba

2. Upravni odbor

3. Nadzorni odbor

4. Sportski sektor

5. Odbor za marketing i odnose sa javnošću

6. Sekretar kluba i ekonom: Ivana Vukojević, dipl. ecc

 

Sportski sektor:

 

1. Sportski direktor nacionalne škole plivanja : Prof. Aleksandar Petrović

2 . Stručnim štabom rukovode :

  • – Prof. DR. Lazar Toskić, asistent  Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje na predmetu plivanje i vaterpolo
  • – Prof. Nenad Todosijević , dugogodišnji reprezentativni trener

3 . Kordinator Srpskog plivačkog kluba   -Nacionalne škole plivanja : Veselin Petrović dipl. ecc , trener plivanja

4. Treneri (trenutno u klubu radi 12 plivačkih trenera)

5. Sportski psiholog Jovana Milojević

6. Klupski lekar: DR. Bojan Čečez

Klupski fotograf : Vladimir Mirosavljević

organi