Pravilno plivanje

PRAVILNO PLIVANJE – ŠTA SE SMATRA ZNANJEM PLIVANJA

Skoro u svim sredinama kandidati na kraju obuke plivanja polažu ispit i tako, na neki način, potvrđuju svoje stečeno znanje jer dobivaju potvrdu da su naučili plivati. Međutim, te iste potvrde ne potvrđuju uvek i isto znanje.

Negde to znanje predstavlja samo mukotrpno održavanje na vodi, negde plivanje nekoliko metara i to često uz pomoć pratioca, negde to znanje predstavlja neku vrstu plutanja na vodi, negde preplivavanje određene dužine (obično širine ili dužine bazena), a negde i plivanje određenog trajanja.

Pošto je ta polemika oko pojma – šta predstavlja znanje plivanja ili pravilno plivanje – stalno otvorena i prisutna, i pošto je ona često i povod stihijnom radu, pa i prihvatanju brzih i nedefinisanih metoda, mišljenja smo da bi trebalo prihvatiti jedinstveni kriterij um o znanju plivanja. Od raznih stranih i domaćih definicija o znanju plivanja i od raznih kriterija kojima se vrednuje to znanje napomenućemo dva, ne toliko suprotna, koliko po našoj oceni realna, na osnovu kojih bi i mi mogli postaviti naš kriterijum.

pravilno plivanje
Pravilno plivanje – pravilno plivati

 

U Francuskoj postoji kriterijum prema uzrastu. Smatra se da je neko ovladao plivanjem(pravilno plivanje) ako udovolji sledećem kriteri-jumu:

— deca do 8 godina starosti: plivanje 50 m, u tehnici po slobodnom izboru;

— deca od 8 do 10 godina starosti: plivanje 100 m, u tehnici po slobodnom izboru;

— deca od 10 do 12 godina starosti: plivanje 200 m, u tehnici po slobodnom izboru;

— za starije, kriterij um znanja predstavlja plivanje preko 200 m.

Ovi kriterijumi nam ukazuju na to, da proces obučavanja sadrži u sebi i izvesno uvežbavanje plivanja, sve dotle, dok novi plivači ne steknu odgovarajuću izdržljivost, kako bi mogli udovoljiti ispitnim zahtevima.

Pravilno plivanje

Prema preporukama društva za borbu protiv utapanja  plivačima se mogu smatrati oni, koji mogu skočiti u duboku vodu na noge i glavu, preplivati 100 metara, roniti 10 metara u daljinu, odmarati se u vodi u leđnom, bočnom ili prsnom položaju, te plivati i od±žavati se u vodi samo radom ruku, odnosno samo radom nogu.

pravilno plivanje
Pravilno plivanje – pravilno plivati

Svakako da se usvajanjem jedinstvenog programa, koji pro-izilazi iz jednog osnovnog modela načina obučavanja, mnogi elementi kriterij uma mogu vrednovati u odgovarajućim fazama obučavanja (ronjenje, odmaranje na vodi u raznim položajima plutanje, plivanje i održavanje na vodi radom samo ruku ili samo nogu itd.), tako da se za krajnju proveru znanja — za ispit, mogu postaviti elementi kriterijuma, koji ukazuju na kompletno savlađivanje nove sredine: plivanje deonice od 50 metara sa skokom u vodu (ne startni skok), okretom (ne sportski okret), savladavanjem dve prepreke: jednu ronjenjem a drugu prelazom preko prepreke.

Prihvatanjem takvih kriterijuma verovatno se ni potvrde o znanju plivanja ne bi tako olako davale; nestali bi »brzi« metodi, obuka se ne bi prepustila samozvanim učiteljima plivanja, a rad bi dobio određeniji karakter. Konačno, ne bi se proizvodili više ni poluplivači, plutaši ili razočarani plivači, ne bi bilo toliko utapanja, obuka neplivača bi dobila svoj konačan i ujednačen oblik, a plivački sport bi imao svoju određenu i perspektivniju masovnu bazu.

Tag: pravilno plivanje

 

Zakažite besplatno testiranje :

Tel: 063/204-700

Povezana tema, obuka plivanja za decu.