Škola plivanja – Škola plivanja za decu

Škola plivanja za decu i odrasle

Škola plivanja “Srpskog plivačkog kluba” ima za cilja da deci i odraslima približi lepote plivačkog sporta: Cilj je da polaznici nauče tehnike sportskog plivanja.

 

1.  Škola plivanja-  koji je period biološkog razvoja najpovoljniji za početak?

Svako doba je pogodno za školu plivanja( škola plivanja) , uz napomenu da svako doba ima svoje prednosti i nedostatke. Strah pd vode je izraženiji kod starijih nego kod mlađih uzrasta. Malađi uzrast ima plastičniju sposobnost usvajanja novih motornih navika. Tehnika usvojena u mlađem uzrastu kada je u pitanju škola plivanja pokazuje viši stepen motornog kvaliteta u poređenju sa tehnikom usvojenom u starijem dobu.

Svakako škola plivanja je preporučljiva u najranijem dobu života od 3.5 godine. Roditelji prave veliku grešku kada pred početak odlaska na godišnji odmor, na brzinu , žele naučiti decu veštini plivanja Proizvod te kampanje je polovična škola plivanja od koje svi na kraju imaju štete, kako polaznici obuke, tako i instruktori jer je mnogo lakše naučiti novo nego ispravljati loše naučeno kretanje.

 

2.Da li od samog početka decu naučiti pravilnoj tehnici, ili ih prvo naučiti proizvoljnom načinu plivanja, a kasnije pravilnoj tehnici sportskog plivanja kroz školu plivanja?

Sa metodskog stanovišta, odgovor je jasan: Odmah učiti polaznike pravilnoj tehnici sportskog plivanja – škola plivanja. Obrazloženje je jednostavno i nalazimo ga u rečenici koju treneri i instruktori često izgovaraju: “sto puta je lakše naučiti nešto novo nego ispravljati loše naučenu tehniku plivanja”.

škola plivanjaŠkola plivanja Vračar, Beograd

3.Škola plivanja- Kojom tehnikom početi školu plivanja?

 

Odgovor na ovo pitanje je složeniji nego što izgleda. Sa stanovišta efikasnosti utrošenog vremena kod sportskog plivanja – škola plivanja, u prilog ide učenje kraula kao prve tehnike jer je transfer učenja veliki sa tehnikom leđnog kraula(leđna tehnika sportskog plivanja). Međutim posmatrano sa stanovišta motorne kordinativne sklonosti pojedinca stvari stoje drugačije. Svaki pojedinac ima urođenu sklonost ka simetričnoj ili asimetričnoj kretnoj sposobnosti. Tako kad osobe sa urođenom sklonosti ka simetričnim(prsna tehnika plivanja) kordinativnim sposobnostima uključujemo u program koji favorizuje asimetričnu tehniku(kraul), kao prvu tehniku plivanja, dobijamo sličnu situaciju kao da levorukog učenika primoravamo da uči pisanje desnom rukom.

Vema je lako utvrditi ovu kordinativnu predispoziciju . Metod je jednostavan. Dati nalog polaznicima da zaplivaju kako znaju par metara. Polaznik će sam otkriti šta mu je prirodna sklonost. Sa praktičnog stanovišta rešenje ove stručne dileme nije lako, ali preporuka je da se tamo gde ima uslova, program definiše prema kordinativnoj sklonosti.

Sportsko plivanje

Veoma često se pod samim nazivom „plivanje“, podrazumevamo sportsko plivanje, iako je to zapravo pogrešno, a sve to zahvaljujući popularnosti koje plivanje ima jednako među ženama i muškarcima.

Osnovna podela sportskog plivanja je na mušku i žensku kategoriju, u kojima se plivači i plivačice takmiče u više različitih disciplina. Kada se zaviri u samu istoriju postanka sportskog plivanja, primetno je njeno prisustvo još u antičkoj Grčkoj kada je služila za pripremu vojnika.

Plivanje je Olimpijski sport .

Sportsko plivanje se svrtstava u bazicne sportove.

Sportsko plivanje, kao baza svih drugih sportova, priprema telo pojedinca za najrazličitije izazove, čini ga izdržljivim, elastičnim,jačim i spremnimijim . Plivanje blagotvorno delovanje na ljudski um i telo pa je preporučljivo deci oba pola od najranijeg uzrasta.

 

 

Nacionalna škola plivanja, Vračar
Nacionalna škola plivanja, Vračar
Nacionalna škola plivanja Tašmajdan, Beograd
Nacionalna škola plivanja Tašmajdan, Beograd

Skola plivanja Vracar- mali bazen

http://www.plivackiklub.rs/wp-content/uploads/2018/05/2.gif

 

Škola plivanja Tašmajdan
Škola plivanja Tašmajdan

škola plivanja

Škola  plivanjaSportsko plivanje

 

Tehnike sportskog plivanja

-Kraul tehnika

-Leđna tehnika

-Prsna tehnika

-Delfin tehnika

 

Program škole plivanja

Cilj:

 • Polaznike programa naučiti osnovnim znanjima sve četiri plivačke tehnike
 • Stvoriti želju i ambijent za druženjem i usavršavanjem plivačkih veština

škola plivanja

Škola plivanja Tašmajdan Vračar
Škola plivanja  Vračar – mali bazen
Obuka plivanja za decu, Beograd
Obuka plivanja za decu, Beograd

 

Zadaci programa obuke sportskog plivanja:

 • Učenje sve četiri sportske plivačke tehnike
 • Poboljšanje fizičke pripreme u vodi
 • Kroz vid elementarnih i štafetnih igara obučiti polaznike elementarnim veštinama sportova u vodi
 • Kroz situacione treninge i interna takmičenja razvijati sportski duh i osećaj timskog delovanja
 • Dati podršku pojedincima koji sporije napreduju u ostvarivanju programskih zadataka

škola plivanja

Program škole sportskog plivanja

 

Škola sportskog plivanja ima dve osnovne etape: bazičnu i specijalizovanu a svaka od njih ima po dve faze.
Etapa bazične pripreme sastoji se od bazične pripreme i specijalizovane bazične pripreme. Trajanje etape je dve kalendarske godine.
Etapa specijalizovane pripreme sastoji se iz bazične specijalizovane prve faze i bazične specijalizovane druge faze. Trajanje etape je dve kalendarske godine.

Provera rezultata škole sportskog plivanja:

 • Analiza takmčarske aktivnosti (škola plivanja)
 • Analiza funkcionalnih sposobnosti (škola plivanja)
 • Analiza tehnike po elementima (škola plivanja)
 • Praćenje i analiza fizičkih svojstava (škola plivanja)
 • Praćenje i analiza biološkog razvoja (škola plivanja)

 

Praktični značaj veštine plivanja nije potrebno objašnjabvati: Poznato je šta u svakodnevnom životuznači savladati veštinu kretanja kroz vodu. Međutim, postoje mnoge nedoumice vezane za školu sportskog plivanja.

škola plivanja

Obuka plivanja za decu, Beograd
Obuka plivanja za decu, Beograd

Škola plivanja za decu, Beograd

Obuka neplivača - foto
Obuka neplivača – Srpski plivački klub, Beograd

Zakažite besplatno testiranje : 063 204-700

 

Povezano tema, klik ovde.