Otpori tokom plivanja

Otpori tokom plivanja

Sila otpora – otpor je suprntnog smera od pravca kretanja tela plivača u vodi i veoma je zavistan od protoka vode i karakteristika plivača .

Poprečni presek tela normalan (90°) na vektor otpora je ključni faktor u hidrodinamici otpora, posebno je bitan u biomehanici plivanja, u ispravljanju plivačkih grešaka.
Složenost prirode sile otpora (D), ukazuje na potrebu razlikovanja aktivnog (Da) i pasivnog (Dp) otpora. Pasivan otpor se mm kada je telo fiksirano, a aktivni se meri kada se telo kreće.

Drugim rečima aktivan otpor je karakterističan za pokret u plivanju, a „pasivni otpor“ se odnosi na hidrodmamičku silu otpora koja deluje na telo plivača kad ono miruje.(
U plivanju postoje tri vrste otpora, i to: otpor trenja, čeoni otpor i otpor talasa. Mada se u praksi mogu sresti i sinonimi: otpor kože, otpor oblika i otpor talasa.

otpori tokom plivanja
Otpori tokom plivanja

Otpor trenja se javlja usled kontakta vode i kože ili kostima plivača.Ovaj otpor zavisi od oblika tela i kvaliteta površine tela plivaća. Otpor se uvećava ša uvećanjem brzine plivanja. Suština smanjenja ovog otpora se nalazi u obezbeđivanju uslova da se protok vode oko tela plivača održi laminarnim. Konfiguracija laminarnog protoka je predstavljena većim broj slojeva vode koji klize jedan u odnosu na drugog. Tako je ispitivanjima novih materijala plivačkih kostima utvrđeno da oni zadržavaju laminaran protok vode oko tela plivača, kakav ne može da obezbedi ni obrijana koža plivača (pre ovih kostima plivači su pred značajna takmičenja, zbog boljeg osećaja vode i smanjenja otpora trenja – brijali pojedine delove tela).

Pomenuti kostimi su se proizvodili qd poliuretana ili neoprena, što pored obezbeđivanja laminarnog kretanja vode uz telo plivača, poboljšava i plovnost (doprinose pozitivnoj plovnosti – neopren). Takođe ova odela smanjuju otpor trenja i kompresovanjem delova tela (noge, grudi i prepone), upravo svojom strukturom i načinom nošenja (pripijenost uz telo). Brojna istraživanja koja su se bavila analizom uticaja plivačkih odela na rezultate, govore u prilog korišćenja odela, jer stvaraju uslove za poboljšanje rezultata. Kostimi (pokriveno ćelo telo) ili pokrivene noge plivača značajno doprinose poboljšanju rezultata u plivanju . Utvrđeno je povećanje brzine pri plivanju u TYR Aquapel suit .

Poređenjem kostima Fastskin i tradicionalnih plivačkih gaćica  utvrđeno je da kostim u prošeku za 7,7% smanjuje otpor trenja.

Kako su pomenuti kostimi omogućili plivačima da ostvaruju izuzetne rezultate, FINA je ovu praksu okončala 2010. zabranom korišćenja plivačkih kostima. Ovim potezom FINA je želela da obezbedi postizanje rezulatata u plivanju koji su isključivo produkt sposobnosti čoveka, a ne uvođenja novih tehnologija (materijala za plivačke kostime).